Zarządzanie informacją

blank

Żyjąc w czasach społeczeństwa informacyjnego, informacja stała się najbardziej poszukiwanym towarem. W procesach gospodarczych zachodzących na poziomie przedsiębiorstwa menedżerowie zadają sobie wiele pytań i aby na nie odpowiedzieć potrzebują informacji. W świetle tego należałoby zadać pytanie czym zatem jest badanie? Możnaby rzecz, że jest to proces dostarczający odpowiedzi na zadane pytania. Informacje są zbierane, przetwarzane i generowane też jako informacje. Z informacji dostajemy informacje. Tutaj wartoby przytoczyć systemy business intelligence typu in memory. Nie bazują one na kostkach olap ani na zaawansowanych strukturach zewnętrznych hurtowni danych. Bazują na informacjach implementowaych w firmie i potrzebnych dla firmy. Dzięki temu informacje dostarczane są natychmiast, proces przetwarzania jest lokalny i ma charakter jednorodnej obróbki w czasie rzeczywistym co dostarcza komfortu w pracy polegającej na podejmowaniu decyzji opartych na zinterpretowanych na potrzeby firmy informacjach. System bieżącego gromadzenia i procesowego ich przetwarzania stanowi istotny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. Dzięki niemu lepiej możemy zrozumieć pozycję naszej organizacji na rynku jak i w poszczególnych jego segmentach. Odpowiednio dobrana i procesowana struktura informacyjna stanowi opokę bezpieczeństawa dla naszej firmy. W Polsce jednym z ostatnich wdrożeń systemy BI in memory może pochwalić się firma EGIS. Cytuję - źródło: Hogart Business Systems Sp. z o.o. z dnia 29 października 2009: “EGIS Polska z dodatkowymi aplikacjami QlikView Nowe aplikacje, zaprojektowane i wdrożone we własnym zakresie przez EGIS Polska, odpowiadają za analizę kosztów, zarządzania wydatkami inwestycyjnymi i planowanie płynności finansowej. QlikView to bardzo proste i niezwykle intuicyjne rozwiązanie Business Intelligence – wyjaśnia Wojciech Siczek, controlling manager Egis Polska. Dotychczas polski oddział koncernu farmaceutycznego EGIS Pharmaceuticals PLC wykorzystywał QlikView do analizowania i kontrolowania procesów sprzedażowych, ruchów magazynowych oraz kapitału pracującego. O ile jednak pierwsze wdrożenie zostało przeprowadzone przy wsparciu konsultantów Hogart (projekt trwał 9 dni), o tyle kolejne aplikacje zostały zaprojektowane przez firmę już we własnym zakresie. - Po wypełnieniu naszych codziennych obowiązków koncentrowaliśmy się nad rozwojem rozwiązania. Nie potrzebowaliśmy do tego ani zewnętrznej pomocy ani wiele czasu. Aplikacja do analizy kosztów powstała w ciągu kilkunastu dni, a jej opanowanie zajęło użytkownikom 20-30 min. – mówi Wojciech Siczek. Nowe, jak i dotychczasowe aplikacje dostępne są dla uprawnionych użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej. Jej obsługa, podobnie jak przeglądanie innych dokumentów w Internecie, sprowadza się do kilku kliknięć myszką. Jeden ruch ręką pozwala na całkowitą zmianę perspektywy analitycznej i ograniczenie zakresu prezentowanych danych z poziomu całej firmy do grupy produktów, wybranego klienta, czy nawet pojedynczej faktury. Precyzyjnie i intuicyjnie. Nie są to jednak jedyne atuty QlikView. Aby odpowiedzieć na dowolne zapytanie użytkownika QlikView potrzebuje mniej niż sekundę - niezależnie od tego, czy menedżerowie Egis Polska analizują poziom sprzedaży na przestrzeni ostatniego kwartału przez pryzmat grup produktów lub kategorii klienta czy sprawdzają poziom wydatków promocyjnych w analizowanym regionie kraju. Wszystkie obliczenia wykonywane są na serwerze i błyskawicznie dostarczane na ekran laptopa. Dzięki temu mogliśmy zwiększyć efektywność prowadzenia polityki handlowej. Menadżerowie na bieżąco widzą efekty swojej pracy, a dzięki temu skuteczniej wykorzystują dostępne budżety. Odchylenia w realizacji planów wychwytujemy na bieżąco, co pozwala na uruchomienie ewentualnych działań korygujących. Ta wiedza jest bezcenna - dodaje Wojciech Siczek. Uprawnieni menedżerowie kontrolują m.in. efektywność ponoszonych wydatków w podległych im komórkach organizacyjnych, odnajdując przyczyny powstałych odchyleń. Otrzymują informację o poziomie i rotacji zapasów, saldzie należności i ich strukturze wiekowej. Wyniki analiz z kolei umożliwiają dokładne prognozowanie przepływu pieniędzy i szybkie dostosowanie taktyki do nowych warunków. To wszystko jest naprawdę proste. Nie tylko wiemy, co się dzieje, ale też potrafimy dotrzeć do przyczyny i w porę zareagować. To warunek, by taka organizacja, jak EGIS Polska była efektywnie zarządzana przez cele - mówi Wojciech Siczek.” Jeśli nie mamy ochoty na ślęczenie godzinami nad tabelkami arkusza kalkulacyjnego wprowadźmy system BI in memory. Jeśli mamy potrzebę dostępu do informacji mających wpływ na zarządzanie firmą (marketing, sprzedaż, dystrybucja, badania rynku) wprowadźmy system BI in memory. Tego rodzaju rozwiązania pomagają przewidywać jak i zapobiegać powstawaniu problemów oraz pozwalają na efektywniejsze eksplorowanie rynku o ile nauczymy się pozyskane informacje trafnie interpretować. Dziękuję Maciej Jędrzejowski

Zagadnienia: marketing farmaceutyczny, clinical marketing print