Aspekt poznawczy clinical marketingu

Badania

Aspekt poznawczy clinical marketingu kładzie nacisk na analizę produktu w kontekście jego właściwości, działań konkurencji jak i rozpoznania ryzyka. Etap ten pozwala na wstępne zaplanowanie pozycji produktu na rynku w kilku podkategoriach.

Analiza profilu produktu, jeszcze na etapie badań klinicznych, pozwala na wstępne zaplanowanie ukształtowania jego rynkowego charakteru. Dywersyfikacja podkategorii, w których uplasujemy nasz produkt na pole position, pozwala na ominięcie podkategorii gdzie startowałby on z niekorzystnej pozycji. Z marketingowego punktu widzenia lepiej być liderem w wąskiej dziedzinie i posłużyć się tą reputacją do rozszerzania działań, niż być niedoskonałym, ale obecnym w całej rozpiętości kategorii. Przy jednoczesnej wiedzy o produktach obecnych już w kategorii, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć na rynku, mamy sposobność jak i czas na zaprojektowanie optymalnej konstrukcji wdrożenia dla efektywnego produktu.

Efektywne formułowanie wzorców

Aspekt poznawczy pozwala na efektywne formułowanie wzorców dla modeli przyszłych zachowań rynkowych w oparciu o ekstrapolację trendów leczenia (dla poszczególnych jednostek chorobowych jak i działań konkurencji) Aspekt poznawczy daje możliwość dywersyfikacji konstrukcji zaplanowanych modułów (moduł: model techniczno merytoryczny będący narzędziem pracy przedstawiciela firmy) dla poszczególnych podkategorii.

Kontroluj ryzyko

Opisane działania pozwalają już na bardzo wczesnym etapie rozpoznać ryzyko i rozpocząć zarządzanie nim, optymalizując je do akceptowalnego poziomu. Należy sobie zdać sprawę, że każda firma oprócz produktów oferowanych w portfolio ma jeszcze jeden produkt. Jest nim ryzyko. Umiejętne zarządzanie tym produktem pozwala na konstruowanie rozwiązań pozwalających je kontrolować. Aspekt poznawczy clinical marketingu odnosi się również do zapoznania się z realnym ryzykiem, które czeka nas przy wprowadzaniu produktu na rynek. Pozwala on na podjęcie wstępnych działań mających na celu określenie przyszłego charakteru modułów dla obsługi produktu i elementów przeciwdziałania ryzyku np: analiza działań konkurencji, uwzględnienie danych demograficznych takich jak regionalna struktura populacji, kwestie lokalnej diety, panujące trendy wśród KOL. Aspekt poznawczy odnosi się do obecnych działań konkurencji w kontekście ich porównania do działań po wdrożeniu naszego produktu.

Repozycjonowanie produktu

Aspekt poznawczy clinical marketingu pozwala również na jednoczesną strategię repozycjonowania produktu już mającego udział w rynku. W takim przypadku będziemy raczej mówili o procesie mającym na celu poprawienie pozycji produktu na rynku, a nie osiągnięcie pole position.

Działania związane z aspektem poznawczym clinical marketingu realizowane są albo zanim produkt rozpocznie swój cykl życia na rynku albo w jego schyłkowym etapie. Biorąc pod uwagę skalę kosztów są to działania wysoce profesjonalne jak i dostępne cenowo nawet dla średniej wielkości firmy farmaceutycznej.

Kolejna publikacja zajmować się będzie informacyjnym aspektem clinical marketingu.

Zagadnienia: marketing farmaceutyczny, clinical marketing print