Mapy mysli - zasady i zastosowania

blank

Czynność sporządzania notatek towarzyszy każdemu przez całe życie. Bierzemy udział w wykładach, czytamy książki, notujemy przepis na smaczną potrawę. W większości przypadków notujemy w sposób odtwórczy, czyli bierny. Zdarzają się przypadki, kiedy notatki sporządzane są w sposób twórczy. Oprócz przekazanych informacji, do tekstu dodawane są własne przemyślenia i skojarzenia, które w przyszłości pozwolą szybciej odczytać i przypomnieć sobie notowany materiał. Oprócz tradycyjnych linearnych form notowania można wykorzystać nowe techniki, które pobudzają ludzką kreatywność. Są nimi mapy myśli. Zasady i zalecenia Mapy myśli podobnie jak języki obce, którymi posługujemy się na co dzień lub też języki programowania posiadają własną składnię. W parze ze składnią stosowane są reguły, które pomagają opracowywać mapy. Mind mapping dostarcza zasady, które warto przestrzegać. Zasady • ułóż kartkę A4 poziomo, • element centralny umieść na środku kartki, • nad ramionami definiuj pojedyncze słowa kluczowe, • używaj minimum trzech kolorów, • stosuj możliwie dużo rysunków na ramionach, • używaj efektu trójwymiaru, • łącz strzałkami podobne elementy mapy dla wyrażania relacji i zależności między nimi, • pisz drukowanymi literami, • stosuj hierarchię pojęć od ogółu do szczegółu, • używaj skojarzeń, • nie bój się absurdu i eksperymentów, • na każdym z ramion pisz jedno słowo kluczowe, • wypracuj własny styl. Oprócz zasad technicznych istnieją również zalecania odnoszące się do otoczenia, przygotowania do tworzenia map oraz pozytywnych postaw i zachowań. Zalecenia • bądź wypoczęty, • bądź wytrwały, • ćwicz systematycznie i konsekwentnie, • nie zrażaj się, • nastaw się pozytywnie, • wierz w siebie i potęgę swojego umysłu, • regularnie wracaj i przeglądaj swoje mapy myśli, • pracuj przy świetle naturalnym, • pracuj w wywietrzonym pomieszczeniu, • pracuj przy ulubionej muzyce. Mapy myśli można zastosować i doskonalić w każdym obszarze własnej aktywności. Mind mapping jest prostym i elastycznym narzędziem, który można wykorzystać w wielu dziedzinach codziennego życia. Zastosowania Spektrum zastosowań jest szerokie. Począwszy od sporządzania notatek, a skończywszy na zarządzaniu projektami i wsparciu dla analizy ryzyka. Za pomocą map myśli możemy organizować każdy dzień pracy, czynności zaplanowane na dany miesiąc lub też cele, które mają zostać osiągnięte w danym roku. Grupa map może pełnić rolę osobistego organizera, który może okazać się pomocny w codziennej pracy zawodowej oraz być wydajniejszy i atrakcyjniejszy od zwykłych terminarzy. Mapa obrazująca cele roczne może zostać sporządzona ogólniej. Zaletami prowadzenia nielinearnego dziennika jest spojrzenie na własne życie w mikro i makroperspektywie. Z jednej strony mapy myśli stosowane do organizacji czasu są dokumentacją przeszłości, z drugiej zapisem przyszłych zamierzeń. Ciekawym zastosowaniem mind mappingu jest organizacja spotkań oraz prezentacje przy pomocy map myśli. Podczas przygotowywania agendy można wykorzystać mapę rysując w centrum kartki symbol definiujący temat spotkania. Tak sporządzony temat staje się centralnym punktem mapy, a główne problemy, które mają zostać omówione mogą odpowiadać odchodzącym ramionom. Podczas trwania zebrania można dopisywać i uzupełniać rysunkami poszczególne ramiona oraz tworzyć nowe odgałęzienia, które przedstawiać będą nowe propozycje i dane pojawiające się podczas dyskusji. Analogicznie mapy mogą zostać wykorzystane do projektowania przebiegu prezentacji i wystąpień. Główną zaletą opisywanego zastosowania jest zwiększenie wydajności współpracy w grupie. W dowolnym momencie prezentacji lub zebrania można włączać do mapy nowe sugestie i pomysły, które wpływają pozytywnie na całokształt wystąpienia. Swoboda oraz nieskrępowane wyrażanie własnych myśli są elementami, które przemawiają za zwróceniem uwagi na mind mapping. Mapy myśli mogą okazać się pomocne w codziennym życiu. Jest to technika, która jest nową jakością.

Zagadnienia: Buzan, mind mapping, notatki, mapy myśli print