O czym nie pisać w CV?

blank

Pisząc CV należy pamiętać o najważniejszym zadaniu, jakie ma spełnić. Mianowicie przekonać pracodawcę lub rekrutera, że jesteśmy wartościową osobą i jesteśmy bardzo dobrym kandydatem na stanowisko, jakie właśnie jest do obsadzenia. To przekonanie o naszej wartości i to, czy jesteśmy dobrym kandydatem generuje zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, na której to przekonanie, może zostać utwierdzone, a w efekcie tego zdobywany pracę. Mając na uwadze jak przebiega ten proces, bardzo ważne jest, jak najlepsze zredagowanie CV, aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie i dostać zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. Oczywiście, najważniejszym elementem w CV jest jego treść a w następnej kolejności odpowiednie podanie tej treści. Pisząc CV należy pamiętać, że CV nie robimy dla siebie! Tylko dla pracodawcy i rekrutera. Dlatego Profesjonalne CV jest zredagowane z myślą o czytających. Rekrutera i pracodawcę interesują w CV fakty, które pozwolą na szybkie wyrobienie sobie zdania o danej osobie i umożliwiają podjęcie decyzji, czy dana osoba nadaje się na stanowisko, na które aplikuje. Dodając do tego, że na zapoznanie się z nadesłaną aplikacją rekruter, bądź pracodawca ma wygospodarowane bardzo niewiele czasu, CV musi być czytelne i powinny być w nim wyróżnione najważniejsze informacje istotne dla rekrutacji. Czego rekruterzy nie lubią w CV? 1. Kiedy brakuje informacji odnośnie wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i kompetencji; 2. Braku zgody na przetwarzanie danych osobowych; 3. Podanie niewłaściwego adresu zamieszkania; 4. Wodolejstwa: zbyt szczegółowego opisywania zakresu obowiązków, wypisywania nieistotnych informacji; 5. Niedoprecyzowania stopnia znajomości języków; 6. Kłamstw i naciągania prawdy! 7. Długich CV, przekraczających 2 strony; 8. Nieczytelnej i zbyt małej czcionki; 9. Dużej wagi CV, przekraczającej 1 MB; 10. Używania terminów i języka niezrozumiałego dla osób z poza branży; 11. Zdjęć niskiej rozdzielczości, na których trudno rozpoznać kandydata; 12. Braku indywidualności i bardzo często występujących, tak samo wyglądających wzorów CV z Internetu. Redagując Profesjonalne CV, należy pamiętać, czego rekruterzy nie lubią, ale również o tym, czego należy unikać w CV: 1. Negatywnego wyrażania się o poprzednich pracodawcach; 2. Podawania numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego – są to zbędne informacje na tym etapie rekrutacji, a mogą być wykorzystane do niewłaściwych celów. 3. Wstawiania zdjęcia z imprez, zeskanowanych z dowodu osobistego i nieczytelnych; 4. Literówek, błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych; 5. Adresu mailowego, który jest śmieszny lub ironiczny. Wiedząc już, czego nie lubią rekruterzy i czego należy unikać, przedstawiam poniżej kilka krótkich wskazówek jak pisać Profesjonalne CV: 1. Napisz na samym początku krótki profil, który pozwoli od razu rozpoznać w Tobie właściwego kandydata; 2. Zbierz i podaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia, posiadanych kwalifikacji i kompetencji; 3. Pochwal się swoimi sukcesami zawodowymi, ale NIE KŁAM co do faktów; 4. Wyróżnij najważniejsze dane, pomagające ci w rekrutacji na konkretne stanowisko; 5. Dobierz odpowiednio szatę graficzną do zdjęcia, do twojej osoby i stanowiska, na jakie aplikujesz; 7. Zredaguj CV by było czytelne, miłe dla oka i wyróżniało się na tle innych aplikacji; 8. Wysyłaj CV w formacie PDF a jeśli drukujesz, to w kolorze i na dobrej jakości papierze. Jeśli weźmiesz to wszystko pod uwagę, to szanse na rozmowę rekrutacyjną wzrastają diametralnie.

Zagadnienia: praca, cv, szukanie pracy, profesjonalne CV print