Gdy opadnie kurz, przetrwają naj…

blank

PRZETRWAJĄ NAJSZYBSI! Jestem o tym przekonany. Od kilku lat obserwuję firmy - duże i małe. Wolne i szybkie. Uważam, że sukces biznesowy, oprócz serca, jakim jest odwaga i konsekwencja w realizacji, zawiera szybkość. Jak rozumiem szybkość? Jeśli jesteś - jako szef - gotowy podejmować decyzje vs. odwlekać, to jest szybkość. Jeśli wiesz, że lepsze jest wrogiem dobrego, to jest szybkość. Jeśli masz umiejętność mobilizacji sił swoich i zespołu, gdy jest okazja, to jest szybkość. Jeśli wdrażasz gotowe, proste rozwiązania, które są dostępne, myślisz w kategoriach biznesowej szybkości. Jeśli zostają po Tobie produkty, jesteś szybki. Jeśli zostają po Tobie rozgrzebane pomysły, nie jesteś. Jeśli jesteś świadomy, że tego nie potrafisz, otaczaj się ludźmi, którzy to potrafią. Kiedy jej brakuje: Jeśli normą w Twojej firmie jest, że projekty się przeciągają… że na odpowiedzi się czeka, a na maile bez ponaglenia się nie odpowiada… że ścieżka decydentów się wydłuża, gdyż każdy ma coś do dodania… że prowizorka jest trwała i nikt tego nie zmienia, bo czeka na rozwiązanie doskonałe… i jeśli nikt nie planuje tego zmienić i nikogo to nie dziwi, to…