O mnie

Dyrektor TMTgroup.pl działającej od 1990 roku firmy szkoleniowo- konsultingowej.


Doradca, coach i trener z ponad 20 – letnim stażem w pracach dla biznesu (banki, ubezpieczenia, przemysł …).


  • Prowadzi zajęcia z coachingu na MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

  • Zajmuje się strategicznym i operacyjnym zarządzaniem, problematyką władzy i skuteczności działań o strategicznym znaczeniu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwoju kompetencji zawodowych w korporacjach finansowych i przemyśle.

  • Od 15 lat szkoli i doradza w zakresie zarządzania sprzedażą, sprzedaży, sztuki wpływu, autoprezentacji i wystąpień publicznych.

  • Prowadzi coaching dla właścicieli firm, zarządów, kadry menadżerskiej oraz osób prywatnych w zakresie makro i mikro osiągnięć oraz przekraczania osobistych i zawodowych problemów.

  • Przeszkolił osobiście ponad 20.000 menadżerów i pracowników firm.

muzyka klasyczna i orientalna,
sport ( gimnastyka, sztuki walki, wspinaczka, narciarstwo wysokogórskie),
psychologia sukcesu, modelowanie wybitnych osiągnięć ludzkich
metody i techniki kierowania prawidłowym rozwojem człowieka
życzliwe rozmowy z ciekawymi ludźmi