Sterowani

blank

Menadżerowie i pracownicy wewnątrz-sterowni i zewnątrz-sterowni Skąd nasz organizm bierze polecenia do realizacji? Co powoduje, że robimy, to co robimy i co powoduje, że zmieniamy nasze zachowanie? Co steruje ludzkim zachowaniem , tj. zachowaniem prezesów menadżerów, pracowników, klientów.

Otóż mamy następujące typy ludzi: • raczej zewnątrz- sterowny • typ zrównoważony • raczej wewnątrz-sterownych.

A teraz co to jest ta „sterowność organizmu”. Dam przykład: kiedy ludzie podróżując samochodem nie wiedzą jak dalej jechać, to różnie reagują na taką sytuację. Jeśli przyjrzymy się temu co zrobili by najchętniej, to otrzymamy następujące dwie skrajności. Otóż, jeśli tylko sytuacja im na to pozwala ludzie: • zatrzymują samochód i szukają wskazówek u innych • wolą szukać na mapie, lub korzystać z własnej intuicji. Słowem jedni chętniej szukają na zewnątrz a inni chętniej szukają wewnątrz swojego systemu.

I jeszcze jeden przykład dla pogłębienia zrozumienia. Zmam osoby, którym: • mogę powiedzieć, co mają zrobić (polecenie), lub o co ich proszę (prośba) i one to bez wewnętrznego oporu i niepotrzebnej zwłoki zrobią • znam też osoby, które mają ogromne problemy by zrobić to co powyżej w płynny sposób. Aby to zrobić muszą zapytać po co? Osoby te muszą po otrzymaniu zewnętrznego bodźca zrobić przerwę na to by go przełożyć na własny bodziec. Dlaczego? Ponieważ są silnie wewnątrz-sterowne i bodźce z zewnątrz nie przekładają się płynnie na ich działanie.

Oczywiście nie ma ludzi wyłącznie wewnątrz-sterownych i zewnątrz-sterownych. Jednak są typy generalnie: • zewnątrz- sterowne • zrównoważone • wewnątrz-sterowne. Jaka konstrukcja psychiczne jest najlepsza? A to zależy od kontekstu.

Zagadnienia: zarządzanie, kompetencje menedżera, postawy pracownicze print