Cel celu

blank

"Cele to marzenia z określonym terminem realizacji” (Charles C. Nobel) Cel - aby cel osobisty był prawidłowo sformułowany powinien spełniać kilka podstawowych warunków. Powinien być:

 1. atrakcyjny
 2. ambitny i subiektywnie realny
 3. pozytywnie sformułowany
 4. prosty
 5. bezpośrednio zależny
 6. mierzalny
 7. określony w czasie
 8. oraz mieć swoje przedłużenie – czyli cel celu
Atrakcyjny - Cele osobiste nie są, a przynajmniej nie powinny być, narzędziem przymusu. Jednak dosyć często, kiedy klienci mówią o swoich celach nie widzę u nich ożywienia. Niestety dosyć dużo ludzi używa celów po to, by zmusić się do robienia tego, czego robić nie chcą. Takie cele wywołują oczywiście wewnętrzne opory w naszym organizmie. Nie chcę tu stawiać utopijnej tezy, że można sobie stawiać wyłącznie atrakcyjne cele. Większość z nas realizuje to: czego pragnie, co jest raczej obojętne, czego nie lubi robić. W całej strategii używania celów chodzi o to, aby zawsze w naszym życiu były sprawy i cele, które budzą nasz entuzjazm i gorące pragnienie osiągnięcia. Te cele generują energię i "energetyzują" całe nasze życie. Jeśli związany z tym przepływ energii jest silny to, pozostałe (mniej atrakcyjne) cele jakoś się dzięki tej energii "pożywią". Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jeśli nie mamy choć kilku, naprawdę atrakcyjnych celów osobistych, nie żyjemy swoim własnym życiem i realizujemy to co dla innych jest atrakcyjne a dla nas jest koniecznością. Ambitny i subiektywnie realny - Cele narzędziem służącym do poprawy jakości naszego życia. Dlatego powinny być ambitne. Jeśli coś jest łatwe, to nawet nie warto wyznaczać sobie celu a zwłaszcza pracować nad prawidłowym jego sformułowaniem. Kiedy chcesz napić się herbaty to, aby to zrobić nie potrzebujesz celu. Po prostu idziesz, robisz sobie herbatę i ją pijesz. Cele są doskonałym narzędziem do osiągania tego co przekracza nasze normalne możliwości realizacji. Jeśli jednak nie wierzymy w możliwość realizacji to tracimy mobilizację wewnętrzną. I właśnie dlatego cele powinny być realne. Ale realne subiektywnie. Jeśli jesteś w stanie silnie i stabilnie wierzyć, że dany cel osiągniesz, to ten warunek jest spełniony. Pozytywnie sformułowany - Cel: Nie chcę przegrać w tym przetargu lub Nie mogę przegrać w tym przetargu, to cele negatywnie sformułowane. To tak jakby sportowiec mierząc z luku do tarczy myślał "Byle tylko strzała nie poszła poza tarczą". Takie myślenie prowokuje błędy i sprzyja przegranej. Pozytywnie sformułowany cel to np.: trafiam dokładnie w 10 - tkę. Prosty - Najlepiej jest formułować swoje cele za pomocą krótkich, prostych zdań. Warto pamiętać, że cele to polecenia dla całego naszego organizmu. Im są prostsze, tym są lepsze. Na naszą psychikę najsilniej działają proste i silnie naładowane emocjami cele. Im zdanie opisujące nasz cel jest dłuższe i bardziej złożone, tym bardzie utrudnia to wykonanie. Wiedzą o tym doskonale marynarze i żołnierze. Bezpośrednio zależny od wykonawcy - Należy odróżnić cele stawiane sobie samemu od celów stawianych innym. Cele stawiane innym to: rozkazy, polecenia, prośby… jeśli cele stawiane sobie samemu są tak sformułowane, że ich wykonanie nie zależy od nas to wpadamy w pułapkę, którą zastawiliśmy sami na siebie. Cel: Chcę żeby Teresa mnie kochała - jest ułomnie sformułowanym celem. W tym przypadku dużo lepsze jest sformułowanie : Zachowuję się w sposób, który budzi u Teresy … Najlepiej jest jeśli tak formułujemy własne cele (cele dla nas samych), że zależą one w 100% od nas. Mierzalny - Jest bardzo ważne, byśmy mogli (stosunkowo łatwo) określić, ile z postawionego celu już mamy, a ile jest jeszcze do osiągnięcia. Nie zawsze muszą to być obiektywne, matematyczne miary. Stopień osiągnięcia celu można też mierzyć w subiektywny sposób. Chodzi o to, by cały czas wiedzieć, gdzie się obecnie znajdujemy w relacji do postawionego celu. Określony w czasie - Nie zawsze jest to proste, jednak jest dużo lepiej, gdy wyznaczamy termin realizacji naszego celu. Jeśli wyznaczamy sobie określony termin, to jest nam znacznie łatwiej rozplanować działania oraz rozmieścić siły i środki. Jeśli nie umiemy wyznaczyć sobie terminu osiągnięcia celu, to możemy określić terminy osiągnięcia jego poszczególnych etapów. Cel celu - Cóż to takiego "cel celu". Jest to następny pomysł, który będziemy realizować jak tylko osiągniemy to co sobie wyznaczyliśmy. Cel celu nie musi być koniecznie tak ostro i poprawnie sformułowany jak nasz zasadniczy cel. Jest zasadniczo po to, aby:
 • zachować rozpęd, który wygenerowaliśmy realizując nasz zasadniczy cel;
 • przy okazji, realizując cel zasadniczy, zrobić już coś na rzecz naszego następnego celu;
 • mógł "dojrzeć", ponieważ mamy czas aby mu się dobrze przyjrzeć.
W bardzo wielu sytuacjach związanych z biznesem, zarządzaniem, czy osiągnięciami osobistymi obserwuję sposoby formułowania celów. Wniosek jeden: większość ludzi ma jeszcze spore rezerwy w sposobie w jaki rozumie, formułuje i realizuje swoje cele. Najlepsze jest to, że najczęściej nawet o tym nie wie.

Zagadnienia: kompetencje, strategia, sukces, formułowanie celu print