O mnie

Doradca i ekspert w zakresie kapitału ludzkiego, rozwoju osobistego i zawodowego.

Wykładowca na studiach podyplomowych ZZL w WSPiZ im. L. Koźmińskiego

Ekspert w Projekcie EFS „Inwestycja w kadry” dla właścicieli i menedżerów MŚP + przedstawicieli instytucji szkoleniowych, nazdór PARP, 2006

W obszarze kapitału ludzkiego od r.1990.
Doświadczenia - jako konsultant i Szef Działu Szkoleń i Rozwoju z międzynarodowych firm konsultingowych (Management Focus International Consulting Group, Recruitment International, twórca i szef Departamentu Szkoleń i Rozwoju w Ernst & Young MCS - wyróżnienie dla "najbardziej poszukiwanej firmy szkoleniowej" 1997) oraz Dyrektor Personalny, Członek Zarządu w firmie w branży IT.

Współautorka innowacyjnego programu dla grupy kluczowych neurochirurgów: zarządzanie konfliktami w procesie zmian; rozwój umiejętności zarządzania zespołami

Współautorka Ośrodka Studiów Otwartych - Zarządzanie rozwojem własnym, Zarządzanie procesami, Zarządzanie Procedurami

Projekty Tempus, Phare, Struder

Charakterystyki i opisy zawodów / specjalizacji - dla CIOP (koordynacja Banku Światowego, MPiSS oraz British Council)

Autorka licznych publikacji branżowych (Stowarzyszenie Dziennikarzy Internetowych, “Gazeta Menedżera”, „Personel, "Praca i Kariera", “Gazeta Prawna”, BECK)
Współautorka opracowania „Twoje pierwsze kroki na drodze rozwoju zawodowego”, dedykowanego dla studentów i absolwentów

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
Szerokie i różnorodne doświadczenia w obszarze HR
Partner w biznesie, wspomagający rozwój pracowników i firm
Wysokie kompetencje


Autorskie programy szkoleniowe (kształowanie umiejętności menedżerskich i interpersonalnych, ZZL), coachingu indywidualnego; doradztwo grupowe i indywidualne dla wysokiej klasy specjalistów w procesie zmiany zawodowej i osobistej oraz dla osób zainteresowanych rozwojem i poprawą jakości swojego życia

Muzyka, taniec, film, podróże, książka
Liczne formuły dokształcające