Mały cichy domek w centrum miasta?

blank

Czy odrolnione zostaną działki rolne w miastach? Prezydent zawetował ustawę, która miała doprowadzić do odrolnienia gruntów rolnych, znajdujących się w obrębie aglomeracji miejskich. Jedną z podawanych przyczyn jest nieskuteczny obecnie system planowania przestrzennego. Specjaliści i eksperci zastanawiają się, jak decyzja wpłynie na rozwój budownictwa i usług firm developerskich. Przewidywano, że dzięki ustawie wzrośnie ilość działek dostępnych pod budownictwo jednorodzinne i urbanistyczne w miastach, a to doprowadzi do zaspokojenia w większym stopniu mieszkaniowych potrzeb społeczeństwa. Większa dostępność działek budowlanych powinna też korzystnie wpłynąć na ceny. Projekt nowelizacji ustawy przygotowała komisja sejmowa "Przyjazne Państwo". Przeciwnicy ustawy twierdzą, że przyjęcie ustawy w proponowanym kształcie może doprowadzić do niekontrolowanego rozwoju budownictwa, większego ruchu drogowego oraz dewastacji krajobrazu, w tym cennych przyrodniczo terenów. Ustawie sprzeciwiały się samorządy oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Los ustawy nie jest ostatecznie przesądzony, bowiem weto prezydenta może zostać jeszcze odrzucone. Joanna Wiejak Redaktor Naczelny CashFlow&You --------------------------------------------- Rozwijaj finansową inteligencję: http://Cashflowandyou.pl A jaki jest Twój sposób na zyski i finansową niezależność? http://Kursy-finansowe.pl Czy masz szanse odnieść sukces w biznesie? http://Finanse-firmy.pl

Zagadnienia: planowanie, budownictwo, system, ustawy print