Ekonomiczne dylematy Europy Środkowej

blank

W dniach 10-13 września 2008 w Krynicy-Zdroju odbyło się XVIII Forum Ekonomiczne. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Europejskie dylematy. Europa Środkowa - Partner czy Statysta”. W czasie forum spotkało się około 2000 ekonomistów, biznesmenów, polityków, naukowców, analityków i publicystów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i gości z całego świata. Mogli wybierać interesujące ich tematy spośród ok. 120 dyskusji panelowych. Rozmowy dotyczyły tematyki gospodarczej, społecznej i politycznej. Tematyka Forum zawsze odzwierciedla minione i aktualne wydarzenia oraz próbuje przewidzieć ich następstwa ekonomiczne. Poruszano kwestie związane z energetyką i sposobem zaopatrzenia Europy w gaz z kierunku wschodniego. Sporo miejsca poświęcono kryzysowi finansowemu ostatnich lat, którego skutki obecne są na wszystkich rynkach i jego wpływowi na gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Omawiano także tematy dotyczące Unii Europejskiej, jej przyszłości i miejsca dla krajów do niej aspirujących, takich jak Turcja, Ukraina i państwa bałkańskie. Debaty forum nie pomijają trudnych tematów, poświęconych polityce międzynarodowej i bezpieczeństwu zarówno Unii Europejskiej, jak i jej sąsiadów. Dają szanse na wyrobienie poglądów w szerszej skali, niż dotyczącej pojedynczych krajów, a także na wspólne rozwiązywanie trudnych problemów. W dyskusjach nie pominięto też Polski i krajów naszego regionu. Dyskusja na temat "Polska w Brukseli – kontrowersyjny uczestnik czy lider opinii", była gorąco komentowana. W trakcie Forum padła ważna deklaracja premiera Donalda Tuska o zamiarze wprowadzeniu w Polsce Euro za trzy lata. „Tylko silna gospodarczo i zdolna do dialogu Europa Środkowo Wschodnia jest partnerem w polityce międzynarodowej. A skoro Polska, kluczowe państwo Europy Środkowo-Wschodniej ma być silna, to naszym celem jest Euro w 2011” - mówił szef polskiego rządu (przytoczone za portalem onet.pl). Forum towarzyszyło wiele innych wydarzeń, jak Forum Inwestycyjne, Forum Regionów, Forum Młodych Liderów, odbywały się także imprezy kulturalne i dyskusje kuluarowe. Debaty Forum Ekonomicznego są kontynuowane w innych miastach Europy, w trakcie organizowanych tam wydarzeń, poświęconych konkretnym regionom. Biorą w nich udział politycy, naukowcy, biznesmeni i eksperci o uznanej renomie. Przykłady takich imprez to Forum Energetyczne, Forum Europa – Rosja, Forum Europa – Ukraina, Forum Europa – Turcja. Rzecznik Prasowy Forum Ekonomicznego, Artur Negri mówił: „Dzisiaj państwa Europy Środkowej rzadko grają do wspólnej bramki. Każde z państw tego regionu ma raczej osobne, często nawet wykluczające się interesy i zawiera sojusze z tymi państwami UE, z którymi mu akurat po drodze” (przytoczone za portalem onet.pl). W trakcie konferencji dostępnych było wiele raportów i publikacji specjalistycznych, dotyczących ekonomii, polityki, zarządzania. Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Zygmunt Berdychowski zapewniał, że konferencja, jako wydarzenie o tak dużym formacie międzynarodowym jest potrzebne dzisiejszej Europie i w planach jest jego kontynuacja. Wiele ciekawych relacji z Forum Ekonomicznego można znaleźć na stronach onet.pl Joanna Wiejak Redaktor Naczelny CashFlow&You --------------------------------------------- Rozwijaj finansową inteligencję: http://Cashflowandyou.pl A jaki jest Twój sposób na zyski i finansową niezależność? http://Kursy-finansowe.pl Czy masz szanse odnieść sukces w biznesie? http://Finanse-firmy.pl

Zagadnienia: finanse, gospodarka, ekonomia, forum print