Ekonomia po polsku – wstęp do przewodnika

Ekonomia po polsku – wstęp do przewodnika

Ekonomia jest nauką o gospodarce. A skąd wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki czerpie zwykły obywatel?

Ekonomia jest nauką o gospodarce. A skąd wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki czerpie zwykły obywatel? Z dwóch podstawowych źródeł, czyli z własnego doświadczenia oraz ze środków masowego przekazu.

 

Kiedy pracujemy, płacimy podatki albo kupujemy artykuły konsumpcyjne, kształtujemy swoje poglądy ekonomiczne. Nasza wiedza obejmuje całkiem bogaty zespół obserwacji z tej sfery życia. Jednak bezpośrednie doświadczenie nie jest jednak jedynym źródłem naszej wiedzy o życiu gospodarczym. Duża jej porcja nie pochodzi z osobistych doświadczeń , a jest raczej kształtowana przez masową komunikację, przede wszystkim przez telewizję.

 

Ważne jest pytanie, czy to, czego się z tych dwóch źródeł ( własnego doświadczenia i z masowej komunikacji ) uczymy, to wiedza prawdziwa, czy nie? Bywa i tak, i tak. Uczymy się z obu tych źródeł zarówno rzeczy prawdziwych, jak i zafałszowań , najczęściej ukrytych pod postacią rozmaitych mitów o życiu gospodarczym.

 

Chcąc rozsądnie odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie, trzeba mieć pewną wiedzę o ekonomii. Wiedza zawarta w tym przewodniku powinna pomóc w zrozumieniu różnych sytuacji i wyborze właściwego zachowania. Dopasowywanie tej wiedzy do rozmaitych praktycznych sytuacji może okazać się łatwiejsza jeśli będziemy pamiętać, że w każdej sytuacji wyboru dobrze jest określić następujące elementy:

  • Po pierwsze, do kogo dana sytuacja się odnosi i kto ma podjąć w niej decyzję – o kimś

takim mówimy, że jest decydentem.

  • Po drugie, warto rozważyć, jakie mamy możliwości wyboru. Kiedy mamy coś postanowić, to zawsze trzeba starannie sprawdzić, z czego możemy wybierać.

Powiedzenie „nie miałem innego wyboru” rzadko jest prawdziwe.

  • Po trzecie, trzeba uświadomić sobie kryteria, jakimi się kierujemy dokonując wyboru.

Rzadko spotykamy sytuacje, gdy możliwości wyboru różnią się tylko pod jednym względem.

 

Na koniec tego krótkiego wstępu trzeba zauważyć, że ani te krótkie uwagi, ani cały przewodnik nie zagwarantuje nam powodzenia w różnych decyzjach ekonomicznych. Mogą jednak sprawić, że przynajmniej niekiedy uda się nam uniknąć jakiegoś dużego błędu. Trzeba również przy tym pamiętać, że nauczyć się można jedynie sposobów podejmowania decyzji, ale kwestia co wybrać należy do decydenta. Do czytelnika należy również też decyzja czy czytać ten przewodnik dalej, czy nie.

 

Ja jednak zachęcam do czytania dalszych części, bo kto czyta – nie błądzi.... i zawsze czegoś ciekawego z tego czytania można wynieść dla siebie i swojego życia prywatnego i zawodowego.

Zatem zapraszam do moich następnych części o ekonomii po polsku, które będę sukcesywnie publikował na swoim blogu do odwiedzenia którego serdecznie zapraszam.

 

Ekonomia jest nauką, która odnosi się przede wszystkim do sposobów tworzenia bogactwa, dochodu, poprawy standardu życia ( ... ) – wszystkiego, co ma na celu poprawę naszego życiowego losu”

Mark Skousen

Zagadnienia: Podatki, ekonomia, rachunkowość print