Model biznesowy

blank

Spotykam się wieloma opisami tego co to jest model biznesowy ale jestem zwolennikiem definicji rodem z marketingu i książek między innymi E.Portera. Model biznesowy jest opisem prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki której przedsiębiorstwo przynosi zyski. Zasadniczym elementem modelu biznesowego jest wskazanie roli podmiotu w łańcuchu wartości, w jakim uczestniczy. Model biznesowy określa kto, co, komu, jakim kosztem i za jaka cenę dostarcza czyli dostarcza opisu powstawania wartości dodanej w firmie. W kontekście analitycznym jest to model systemu zawierający jeden obiekt centralny jakim jest analizowany podmiot oraz obiekty oddziaływające, będące dostawcami, odbiorcami, źródłami ograniczeń. W planach marketingowych model biznesowy jest często upraszczany do poziomu opisu łańcucha wartości (E.Porter) czyli do relacji z dostawcami i odbiorcami. W modelowaniu procesów biznesowych taki model może odgrywać rolę bazy do wyznaczenia punktów początkowych i końcowych głównych procesów dekomponowanych następnie na podprocesy. Model biznesowy moim zdanie nie odnosi się do procesów biznesowych, to procesy biznesowe są konsekwencją modelu biznesowego. Dlaczego? Bo jeśli przyjmiemy, że model biznesowy obrazuje (dokumentuje) źródła zysku firmy w łańcuchu wartości na rynku. Procesy biznesowe to dokumentacja tego w jaki sposób ta wartość (w jakich etapach) wewnątrz firmy powstaje.

Zagadnienia: marketing, strategie, model biznesowy print