Europejskie Standardy Budowlane

blank

Pracując w firmie Global Business Group zauważyłem, że coraz więcej firm ceni sobie jakość swoich produktów. Wyrazem jakości często jest certyfikat który otrzymuje dana firma. Zobaczcie jak to jest w przypadku ETA. Europejskie standardy budowlane Polscy producenci artykułów budowlanych coraz częściej starają się o otrzymanie Europejskiej Aprobaty Technicznej (European Technical Approvals – ETA) na swoje wyroby. Otrzymanie ETA oznacza dla producenta szereg korzyści związanych z dostępem do europejskiego rynku. Z drugiej strony wiąże się z dużą liczbą nowych obowiązków w zakresie stałej kontroli łańcucha logistycznego. Uzyskanie przez dany wyrób budowlany (lub ich zestaw) Europejskiej Aprobaty Technicznej oznacza, że spełnia on wszelkie wymagania Unii Europejskiej w odniesieniu do jego zastosowania, np. przy systemie dociepleń budynków. Dlatego też jej uzyskanie jest uzależnione od spełnienia wymagań przez obiekty budowlane, w których dany produkt (lub ich zestaw) został wykorzystany. ETA jest wydawana na okres 5 lat i może być przedłużana. Jak uzyskać ETA O udzielenie ETA może się ubiegać producent wyrobu budowlanego mający siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej. Certyfikat ten przyznawany jest przez jednostki zrzeszone w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (European Organisation for Technical Approvals - EOTA). Cała procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku z dołączoną dokumentacją techniczną w jednostce aprobującej, będącej członkiem EOTA. W Polsce jest to Instytut Techniki Budowlanej. Po wpłynięciu wniosku do jednostki następuje analiza dokumentacji technicznej złożonej z wnioskiem. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia wniosku i skompletowaniu dokumentacji odbywa się wizyta kontrolna w zakładzie produkcyjnym. Dodatkowym celem wizyty w zakładzie jest ustalenie z producentem indywidualnego planu badań kontrolnych. Prowadzone są one na kolejnych etapach procesu produkcyjnego – począwszy od badania surowców, z których będzie wykonany produkt, po sprawdzanie gotowych wyrobów. Po pozytywnym audycie firma otrzymuje certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. Procedura aprobacyjna Pierwszy etap procedury aprobacyjnej to wymiana dokumentów między jednostką aprobacyjną a producentem. Na podstawie wstępnej kontroli, po dostarczeniu przez producenta dodatkowej dokumentacji zostaje sporządzony raport z oceny przydatności. W drugim etapie, po pozytywnym przejściu rygorystycznych badań systemu jednostka aprobująca przygotowuje projekt ETA, który wraz z raportem przydatności zostaje przekazany do sekretariatu oraz pozostałych członków EOTA z prośbą o uwagi. Po uwzględnieniu wszystkich uwag oraz dopełnieniu procedur zostaje opracowana ostateczna wersja dokumentu w dwóch językach. Sekretariat EOTA nadaje jej numer i przekazuje do wnioskującego przedsiębiorcy, wszystkich jednostek aprobujących zrzeszonych w EOTA oraz do sekretariatu. Dlaczego warto mieć ETA Pomyślnie zakończony proces aprobacji oraz otrzymanie przez producenta ETA oznacza dla niego dodatkowe obowiązki. Musi on stale dbać o przestrzeganie założonych standardów wytwarzania, przechowywania oraz dystrybucji produktu. Ponadto musi on przeprowadzać stałe kontrole produkcji. Dzięki temu nabywcy wyrobów posiadających aprobatę mogą być pewni przestrzegania przez producenta europejskich standardów. ETA oznacza, że niezależnie od producenta, każdy wyrób przeznaczony do konkretnego zastosowania, za każdym razem będzie posiadał te same właściwości techniczne, zgodne z wytycznymi Wspólnoty. Dzięki temu jest ona podstawą do stosowania przez producenta oznakowania CE na posiadające ETA wyroby. Takie oznaczenie jest jednoznaczne z tym, że dany produkt nie zagraża zdrowiu ani nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego – nie tylko w postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania. więcej na stronie www.solidne-rusztowania.pl opracowano na podstawie budnet.pl

Zagadnienia: Rozwój, firma, certyfikat, Global Business Group print