Marketing relacyjny

blank

Wskazówka marketingowa: Wspólne przedsięwzięcie. Wspólne przedsięwzięcie jest kontraktem, na mocy którego, przygotowuje się przejęcie ekonomicznej działalności. Działalność ta będzie podlegać wspólnej kontroli. Ważnymi faktami takiego przedsięwzięcia są następujące typy kontroli: • Wspólnie kontrolowane operacje. • Wspólnie kontrolowane majątki. • Wspólnie kontrolowane byty. Łączna kontrola istnieje tylko wtedy kiedy obsługa strategicznych decyzji, wiążących się z tą działalnością ekonomiczną, wymaga jednomyślnej zgody, wszystkich czynników podlegających takiej kontroli. Udziałowiec, zainteresowany kontrolą operacji związanej z przejmowanym majątkiem, chce poznać jego bilans. Bilans, który odzwierciedla jego odpowiedzialność w zakresie wydatków, które ma ponieść i udział w dochodach. Dochody, z tytułu sprzedaży dóbr lub korzyści wynikających z usprawnienia wspólnego przedsięwzięcia. Udziałowiec wybiera, część wspólnie kontrolowanego majątku, którym będzie się interesował, w sposób proporcjonalny. Musi on rozpoznać, jaką ponosi odpowiedzialność w zakresie swoich wydatków i jakie posiada prawa, z tytułu udziału w dochodach od sprzedaży lub produktywności wspólnego przedsięwzięcia. Kiedy to przedsięwzięcie uzyska status prawny np. w formie spółki i majątki zostaną połączone, można pracować nad projektem, do z góry założonego czasu jego trwania. To wspólne połączenie majątków i firm powinno zwiększyć ich konkurencyjność, wzrost sprzedaży i szybki wzrost dochodów ich udziałowców. Wspólne przedsięwzięcie pozwala udziałowcowi zaoszczędzić część swoich pieniędzy, które będą wydawane na koszty ogólne. Wszyscy partnerzy tego kontraktu podzielą się kosztami wspólnymi. Kosztami wynikającymi z utrzymania strony internetowej, reklamy i innych kosztów. Przez fakt bycie partnerem możesz mieć dostęp do klientów obsługiwanych przez pozostałych udziałowców. To może naprawdę powiększyć twój dochód i sprzedaż. To może też powiększyć twoją reputację i więcej ludzi kupujących od ciebie. W zamian będziesz musiał pozwolić swoim klientom skorzystać ze strony internetowej swojego partnera. Podając link do jego strony nawiązujesz bliższe relacje partnerskie. W momencie, kiedy wszyscy partnerzy podzielą się kosztami ogólnymi możesz mieć więcej czasu i możesz zaoszczędzone w ten sposób pieniądze skierować na nowe projekty. Nie musisz już teraz samotnie pracować nad swoimi projektami. Możesz podzielić się swoimi projektami z partnerami, co tworzy sens pracy zespołowej i warte jest poświęcenia. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom masz dostęp do informacji swoich partnerów i ich bazy danych oraz darmowe porady ekspertów uczestniczących w tym projekcie na prawach partnerskich. Wspólne przedsięwzięcie pozwala tobie uczestniczyć wraz ze swoją grupą docelową w prowadzonych online dyskusjach, forach, grupach dyskusyjnych. To uczestnictwo jest bardzo ważne, jeżeli chcesz zwiększyć ruch na swojej stronie biznesowej, jak również zwiększyć swoją reputację i wiarygodność. Przez to uczestnictwo, tworzysz długotrwałe relacje ze swoimi klientami i partnerami. Aby znaleźć wspólne przedsięwzięcie musisz wprowadzić do wyszukiwarki słowa kluczowe, którymi posługują się twoi potencjalni klienci chcący zaspokoić swoje pragnienia przez produkty, które sprzedajesz lub przynajmniej suplementujesz. Jeżeli wyszukiwarka da ci informację, możesz wybrać partnera wiodącego z którym podejmiesz się ułożyć stosunki partnerskie. Jeżeli stosunki te się nie ułożą możesz kliknąć na inny związek znajdujący się na stronie internetowej na jej pierwszych 30-tu pozycjach. Inna droga, dla wspólnego przedsięwzięcie wiedzie przez fora, grupy dyskusyjne i biuletyny. Jest wiele przedsiębiorstw, które oferują strony internetowe z możliwościami prowadzenia dyskusji. Spróbuj znaleźć wspólne elementy do kontaktu i spróbuj się skontaktować. Przedstaw swoją zsyntetyzowaną propozycję wspólnego przedsięwzięcia twojemu potencjalnemu partnerowi. Najlepiej jak przybierze ona formę konkretnego kontraktu gotowego do podpisania. Ostatnia rzecz jaką możesz zrobić, by znaleźć potencjalnego partnera do wspólnego przedsięwzięcia, to napisać artykuł. Napisz artykuł o twoich produktach lub o sobie ( jako produkt produktów) i włącz do swojego katalogu kompletną informację, odnośnie swojego kontrol planu. Podkreśl, że szukasz partnera do wspólnego przedsięwzięcia. To powinno spowodować, że właściciele stron internetowych czytając twój artykuł sami cię odszukają i zaproponują spółkę we wspólnym przedsięwzięciu. Aby mogła powstać taka spółka, warunkiem koniecznym i wystarczającym jest uzgodnienie wspólnego celu. Musisz patrzeć na cele swoje i partnera, które powinny wynikać z intencji zawartych na waszych stronach internetowych. Inną drogą dojścia do wspólnego przedsięwzięcia jest korespondencja pomiędzy potencjalnymi partnerami. Uczestnictwo w komunikacji to najważniejszy element strategii marketingowej. Pozwala on na tworzenie bardzo osobistych relacji pomiędzy potencjalnymi biznesami. Tworzenie projektów wspólnie to metoda profesjonalizacji twojego biznesu, droga, która zbuduje silne więzi w ramach spółki i wspólnego przedsięwzięcia. Te jest tylko parę pomysłów, które powinieneś rozważyć, jeżeli chcesz robić wspólne przedsięwzięcia z innymi przedsiębiorstwami. Tak wiodącą firma na światowym rynku, która promuje (odpłatnie) ŚWIADOME UCZESTNICTWO W KOMUNIKACJI PARTNERSKIEJ W RAMACH MARKETINGU RELACYJNEGO JEST FIRMA Z USA Alpha Market Research, Inc. Firma oferuje kompleksowe testowanie stron internetowych dla zwiększenia jej siły oddziaływania zawarte w jej funkcjach. http://tnij.org/iav0 Firma oferuje również pracę w zakresie testowania takich stron na różnych poziomach - Tester - Kierownik - Konsultant http://tnij.org/iav7

Zagadnienia: pozycjonowanie, Optymalizacja, program partnerski, marketing relacyjny print