Cele ograniczania rotacji pracowników

blank

Podstawowym celem prowadzenia każdej działalności jest osiąganie zysków i rozwój. W ubiegłym wieku zrodziło się nowe podejście opisujące ten cel jako maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Koncepcja VBM (Value Based Management) szczegółowo wyjaśnia w jaki sposób każda firma może wprowadzać w życie ta koncepcję Zgodnie z tym trendem, także w ubiegłym wieku, w latach 60., z badaczy zasobów ludzkich rozwinął się nurt badający dokładniej zagadnienia fluktuacji kadr i tworzenia kapitału ludzkiego. Wielu doświadczonych Członków Zarządu czy Dyrektorów nie zwraca szczególnej uwagi na kosztów ponoszone z uwagi na odejścia pracowników. Systemy analizy kosztów nie wyodrębniają wielu istotnych pozycji takich jak dochodzenie do wydajności optymalnej nowego pracownika, rekrutacja czy szkolenia. Tymczasem w niektórych branżach koszt pozyskania i doprowadzenia pracownika do pełnej wydajności wynosi nawet powyżej 12 – krotności miesięcznej płacy tego pracownika. Polski rynek pracy jest może na niższym stadium rozwoju, ale koszty są niemal tej samej skali. Najbardziej dotyczy to dobrych pracowników, którzy stanowią o wartości firmy. W Polsce aż 50% pracowników odchodzi po najwyżej 3 latach pracy u jednego pracodawcy. Jest czymś niesamowitym, jak pracodawcy szastają w ten sposób pieniędzmi. Niemal 60% średnich i dużych przedsiębiorstw podejmuje działania "w razie potrzeby". Oczywiście, podejmując doraźne działania, nie stosują rozwiązania kompleksowego, mającego do dyspozycji wszystkie dostępne środki budowania lojalności pracowników. Takie podejście stosuje mniej niż 10% średnich i dużych przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów na ograniczanie rotacji najbardziej wartościowych pracowników jest, ofertowany przez WLConsulting, system lojalnościowy dla pracowników oparty o tzw. "złote kajdanki". Czasu "kryzysu" nie wolno zmarnować, dlatego zapraszamy do kontaktu.