O mnie

Prawnik, polityk społeczny, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych. Specjalista z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki rynku pracy. Od 1993 roku adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1997-2000 wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, w latach 2000-2005 ekspert i doradca w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Od 2003 roku Członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Przewodniczący Zespołu Problemowego Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Pracy. Wiceminister gospodarki i pracy odpowiedzialny za problemy prawa pracy, wynagrodzeń, dialogu społecznego i rynku pracy (2005). Stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS (1997) i Fundacji Alexandra von Humboldta (2001-2002). Członek Kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Rady Programowej Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Autor ponad 50 publikacji i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz problematyki polityki zatrudnienia i rynku pracy