Trudne Nie

blank

Kontakty interpersonalne wymagają częstych odpowiedzi na różne pytania. Najtrudniejsze są pytania ,co do których trzeba odpowiedzieć \\\"nie\\\", a zwłaszcza, gdy odpowiedź odmowna niezgodna jest z oczekiwaniami osoby pytającej.

Umiejętmość odpowiedzenia \\\"nie\\\", by nie urazić pytającego, a jednocześnie wyrazić swoje stanowisko w jakiejś sprawie, określa się jako asertywność. Wokół odpowiedzi negatywnej krąży wiele emocji. Zazwyczaj również negatywnych, wynikających z lęku, że ktoś obrazi się, albo przestanie nas lubić, a może nawet stanie się naszym przeciwnikiem i w przyszłości może zaszkodzić. Zawsze przecież lepiej mieć wokół siebie sprzymierzeńców. W takich sytuacjach lęk decyduje o naszych wyborach, a nie własne przekonania. Umiejętność wyrażania swoich poglądów, przekonań i potrzeb jest związana między innymi z nastawieniem do ludzi, zaufaniem zarówno do siebie samego, jak i do innych. Zrozumienie, że prowadzona rozmowa dotyczy omawianej właśnie sprawy , a nie bezpośrednio rozmawiających osób, ułatwia komunikowanie się. Forma wypowiedzi i zasady kmunikowania się, są kluczem do pozytywnego kontaktu,często bez względu na jego treść. Powiedzenie \\\"nie\\\" staje się wówczas naturalne dla obu stron. Wiele jest zasad pozytywnego porozumiewania się, ale dwie wydają mi się szczególnie istotne:

  1. zasada jasnej konwersacji: Nie dostarczaj ani więcej, ani mniej informacji niź to potrzebne, bądź adekwatny, mów prawdę i bądź zrozumiały.
  2. przestrzeganie grzeczności: Grzeczność są to formy zachowań,które tak dalece jak to tylko możliwe, są ugodowe i nagradzające innych. Oznacza to:
  • Bycie przyjacielskim
  • Dbanie o samoocenę innych
  • Unikanie wymuszania
  • Unikanie łamania reguł

Zagadnienia: komunikacja, asertywność print