Czy pracownicy identyfikują się z firmą?

blank

Wyniki przeprowadzonej w grudniu br. przez konsultantów Zielonej Linii ankiety dotyczącej zjawiska identyfikacji pracowników z firmą nie są zaskoczeniem, potwierdzają tylko utrzymujący się od dłuższego czasu trend. Zaledwie 24% respondentów uważa, że pracownicy w Polsce czują się związani ze swoją firmą, 22% jest przeciwnego zdania, a ponad połowa nie potrafiła jednoznacznie ustosunkować się do postawionej kwestii. Produkcyjni.pl podczas prowadzonych szkoleń podpowiadają jak sprawić, by pracownicy odczuwali silniejszy związek z miejscem pracy. Identyfikacja pracownika z firmą to według specjalistów HR sytuacja, kiedy pracownik w pełni akceptuje kulturę organizacyjną, klimat i politykę firmy, jej cele i strategię oraz w ramach zajmowanego stanowiska wykazuje się zaangażowaniem i troską o solidne wykonanie powierzonych zadań. Postawa ta wyraża się w „daniu czegoś od siebie” na rzecz firmy. W przypadku zakładu produkcyjnego skłonność pracowników do nieustannego doskonalenia procesu produkcyjnego i dążenie do rozwijania umiejętności należy traktować jako przykład takiej postawy. Niestety jest to rzadki obrazek. Obarczanie winą za taki stan rzeczy wyłącznie pracowników byłoby grubą przesadą. Identyfikacji pracownika z firmą sprzyjają przecież czynniki, na które on sam nie ma wpływu. Wystarczy wymienić chociażby warunki zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia czy przejrzysty system premiowania i awansu. Znajduje to potwierdzenie w świetle przytoczonej ankiety. Według respondentów długość stażu pracy, atmosfera w pracy, dobra współpraca w zespole czy też możliwość rozwoju zawodowego i awansu mają decydujący wpływ na identyfikację pracownika z firmą. Spore wyzwanie w kontekście wzmocnienia poczucia związku pracownika z firmą spada więc na kadrę kierowniczą i bezpośrednich przełożonych m.in. mistrzów i brygadzistów. To ich pomysły, sposób organizacji pracy, otwartość na zmiany sugerowane przez zespół produkcyjny przyczyniają się do kształtowania przyjaznego środowiska pracy, które nie jest bez znaczenia. Wreszcie identyfikacji pracowników z firmą służy utożsamianie się z celem działania przedsiębiorstwa. Świetnego przykładu takiej postawy dostarcza lektura książki Elisabeth Dunn „Prywatyzując Polskę”. Amerykańska socjolożka opisując transformację rzeszowskiej Alimy w fabrykę Gerbera produkującą odżywki dla dzieci, zwróciła uwagę na aktywność pracownic, które wspólnie potrafiły stawić czoła gospodarce niedoboru. Te pracownice były przede wszystkim matkami. Swój związek z zakładem pracy okazywały w ponadprzeciętnym zaangażowaniu się w proces produkcyjny. Być może uświadomienie pracownikom celu i wartości wykonywanej przez nich pracy stanowi najskuteczniejszy sposób wzmocnienia ich związku z firmą. *http://zielonalinia.gov.pl/upload/raporty/Wersja%20PDF/RAPORT_Identyfikacja%20z%20firma.pdf inż. Iwona Sorbian Główny Manager ds. wdrożeń e-mail: iwona.sorbian@produkcyjni.pl tel: 517 560 097 www.Produkcyjni.pl | www.produkcyjni.blogspot.com

Zagadnienia: firma, Iwona Sorbian print