Reklama internetowa bije kolejny rekord

blank

Nakłady na reklamę internetową w Stanach Zjednoczonych osiągnęły pułap 21 miliardów dolarów. W porównaniu z 2006 rokiem wzrosły o 26%. To kolejny rekord branży interaktywnej. Co więcej - szykują się kolejne! Stany Zjednoczone od lat są w czołówce informatycznej świata. Firmy amerykańskie szeroko wykorzystują marketingowy potencjał Internetu. Przede wszystkim wpływa na to różnorodność form i narzędzi wirtualnej reklamy, która pozwala na zoptymalizowanie skuteczności prowadzonych kampanii. Kampanie internetowe mogą generować większe zyski przy mniejszych nakładach inwestycyjnych w porównaniu z promocją prowadzoną w tradycyjnych mediach - prasie, telewizji. Poza tym możliwość nieustannego monitorowania kampanii pozwala na modyfikowanie jej przebiegu pod kątem uzyskania maksymalnej stopy zwrotu inwestycji. Wiele przemawia za tym, że nakłady na reklamę internetową w Polsce będą systematycznie wzrastać. Obecnie z Internetu korzysta 12.5 miliona Polaków. Co będzie gdy ta liczba ulegnie podwojeniu? Myślę, że warto na bieżąco śledzić rynek reklamy internetowej i korzystać z możliwości, które stwarza sieć. Marketingowy potencjał Internetu odkryło i nadal odkrywa wiele polskich firm. Agencje interaktywne zaś swoim profesjonalizmem i efektywną pracą powinny stale udowadniać, że w reklamę internetową opłaca się inwestować. Grzegorz Skuza Public Relations Manager EURA7

Zagadnienia: Internet, reklama, e-marketing, EURA7 print