Trendy na rynku systemów ERP

blank

Interesującą tendencją na rynku wdrożeń systemów ERP w ostatnich latach jest rosnące umiędzynarodowienie tego segmentu usług. Coraz więcej projektów ERP jest prowadzonych dla kilku krajów jednocześnie, a wiele korporacji oczekuje od usługodawców obsługi nie na poziomie jednego kraju, a np. regionu Europy. Rozwiązania ERP, wypracowane w Polsce dla rodzimych firm i polskich oddziałów korporacji, coraz częściej przenoszone są do innych krajów. Tym samym stajemy się nie tylko pasywnym „importerem”, ale „eksportujemy” standardy ERP. Zmienia się również rola polskich firm konsultingowych, wdrażających systemy ERP. Jeszcze kilka lat temu współpraca BCC z międzynarodowymi korporacjami polegała niemal wyłącznie na wspieraniu wdrożeń SAP w polskich oddziałach tych korporacji. Obecnie prowadzimy projekty SAP obejmujące oprócz Polski kilka innych krajów. Realizujemy dla zagranicznych klientów również wdrożenia SAP w innych krajach w Europie, Azji, a ostatnio nawet w Afryce. Są jeszcze inne dowody na to, że kompetencje polskich specjalistów SAP są wysoko oceniane przez korporacje. Wśród prowadzonych przez nas przedsięwzięć są i takie, które polegają na wypracowaniu dla korporacji standardów rozwiązań SAP, obejmujących zupełnie nowe rodzaje działalności, dotychczas nie wspierane systemem SAP. Przykład to koncern spożywczy, dla którego przygotowujemy rozwiązanie SAP, które ma być korporacyjnym standardem IT wspierającym działalność spółek dystrybucyjnych. U innego Klienta uczestniczymy w projekcie testowania innowacyjnej aplikacji SAP Master Data Management (zarządzanie danymi podstawowymi), jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć na świecie. Udział eksportu w przychodach BCC rośnie od kliku lat. W 2007 roku z eksportu usług pochodziło 25% przychodów BCC, czyli ponad 12 mln zł. Według danych z I kwartału 2008, udział ten wzrósł aż do 38%. Prace dla klientów zagranicznych poszerzają możliwości sprzedaży naszych usług o inne kraje – co ma znaczenie przy 200-osobowym teamie specjalistów od SAP, największym w Polsce i jednym z największych w regionie. Pozwalają zdobywać kompetencje w przedsięwzięciach, które nie mają swojego odpowiednika na polskim rynku – pod względem skali czy wdrażanych funkcjonalności.

Zagadnienia: wdrożenia, ERP, trendy rynkowe print