Korzyści z zastosowania systemu ERP w firmie

blank

System ERP jest "tylko" narzędziem, i "aż" narzędziem służącym lepszemu zarządzaniu. Warto, by zarząd i inni kluczowi pracownicy byli świadomi, że sam w sobie nie jest panaceum i gwarancją powodzenia. System dostarcza narzędzia wsparcia w decyzjach i działaniach, mających wpływ na wyniki ekonomiczne firmy, nie gwarantuje jednak uniknięcia problemów w wymienionych obszarach. To od menedżerów, którzy systemu używają i podejmują decyzje na podstawie danych z ERP, zależy czy klienci będą lepiej obsługiwani, czy firma będzie produkować taniej i czy kondycja finansowa firmy będzie dobra. Aby system ERP budował prawdziwą przewagę konkurencyjną, jego wdrożeniu musi towarzyszyć wprowadzenie nowych, efektywniejszych praktyk zarządzania. Oderwanie projektu ERP od strony biznesowej grozi być może kolejną w historii firmy drogą inwestycją, której opłacalności nikt nie może być pewny. Powiązanie ze stroną biznesową dobrze widać na przykładzie wdrożeń w firmach wielozakładowych czy grupach kapitałowych, gdzie projekt ERP bywa skoordynowany z reorganizacją grupy, ujednoliceniem sposobu działania, centralizacją wybranych funkcji (np. produkcji, handlu i marketingu czy rozliczeń z kontrahentami).

Zagadnienia: wdrożenia, ERP, konkurencyjność print