Polubić wystąpienia publiczne Część 2

blank

Winston Churchill mawiał, że dobre przemówienie powinno wyczerpać temat, a nie słuchaczy. Nie ulega jednak wątpliwości, że wygłoszenie takiej przemowy, która zapewni nam sukces, jest zadaniem trudnym, a dla wielu z nas także nieprzyjemnym. Jak więc pozbyć się niechęci do występowania na forum publicznym? Umiejętność występowania na forum to jeden z ważniejszych elementów budujących wizerunek osobisty. Od wszystkich, którzy zarządzają zespołami oraz reprezentują firmę w kontaktach z otoczeniem oczekujemy gotowości do swobodnej publicznej prezentacji swoich idei i poglądów. Nie przychodzimy na świat z umiejętnością swobodnego występowania na forum. O czym powinniśmy więc pamiętać w trakcie pracy nad prezentacją? W jaki sposób zamienić koszmar publicznego prezentowania się w przyjemność?

Zidentyfikuj mocne strony

Doradcy zajmujący się kreowaniem wizerunku osobistego podkreślają, że tylko wtedy, kiedy jesteśmy świadomi własnej wartości, potrafimy przekonać do siebie osoby z naszego otoczenia. Warto więc dokonać analizy swoich umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które znajdują praktyczne zastosowanie w prezentacjach i wystąpieniach. Należy przede wszystkim zastanowić się nad tym, jakie indywidualne wartości mogą wyróżniać nas na tle innych mówców oraz jakimi mocnymi stronami dysponujemy. Wiele osób zmagających się z niechęcią do publicznego występowania wyraża w trakcie prowadzonych przeze mnie szkoleń i coachingów indywidualnych wątpliwość, iż nie dysponuje żadnymi mocnymi stronami, na których można zbudować swoją przewagę nad innymi mówcami. Takie podejście nie jest dobrym początkiem. Pamiętajmy, że każdy z nas posiada mocne strony – np.: doskonale zna daną dziedzinę, dysponuje odpowiednim przygotowaniem zawodowym i doświadczeniem, potrafi przekonać innych do swoich poglądów. Innymi mocnymi stronami naszej osobowości w kontekście wystąpień na forum mogą być: sugestywność wypowiedzi, pewność siebie, wzbudzający zaufanie wygląd, czy wreszcie dobry i mocny głos. Na takich właśnie cechach powinniśmy się skupić tuż przed wystąpieniem. Zachęcam więc do osobistych podsumowań w tym zakresie. W jaki sposób najlepiej tego dokonać? Proponuję nagrać np. z pomocą kamery próby naszego wystąpienia. Odtworzenie takiego materiału da nam pogląd nie tylko na to, jakimi mocnymi stronami dysponujemy, ale także nad jakimi elementami powinniśmy pracować. Jeżeli nawet pierwsze ćwiczenie z kamerą wyda nam się nieudane, nie należy się zniechęcać.

Postępuj charyzmatycznie

Świetni mówcy to przede wszystkim osoby o tzw. charyzmatycznej osobowości, potrafiące zjednać sobie sympatię publiczności już w pierwszych chwilach wystąpienia. Charyzmatyczni prelegenci nie odczuwają obaw przed kontaktem z nieznanym audytorium, potrafią interesująco rozprawiać o kwestiach nawet z pozoru błahych, dysponują także ważną umiejętnością przekazywania innym swojego zapału i zaangażowania w sprawy, o których mówią. Poza tym w odpowiedni sposób operują mową ciała i głosem, traktując te właśnie elementy jako wzmocnienie przekazu werbalnego. Charyzma jest także często wynikiem oryginalnego profilu własnej osoby oraz indywidualnego stylu i klasy. Ktoś, kto nie wyróżnia się na tle innych osób o podobnych doświadczeniach, raczej nie jest w stanie przekonać ich do swoich idei. Mając więc na względzie nasze umiejętności prezentacyjne, warto zbudować spójny, lecz oryginalny wizerunek siebie jako mówcy. Charyzmatyczni mówcy mają świadomość, iż w pierwszych minutach uwaga słuchaczy pozostaje na najwyższym poziomie – przygotowują więc wyjątkowo efektowny początek swojego wystąpienia. W ten sposób przykuwają uwagę słuchaczy, zaś w konsekwencji zainteresowanie tym, co mają do powiedzenia w dalszej części prezentacji. Budując scenariusz warto więc poświęcić uwagę szczególnie pierwszym minutom wystąpienia. Nad wieloma elementami charyzmatycznego zachowania można pracować. Można nauczyć się z pasją i zaangażowaniem opowiadać o sprawach, które nas zajmują. Można popracować nad tym, aby nasza wypowiedź nabrała dramaturgii. Można wreszcie wyćwiczyć pewne zachowania związane z mową ciała i techniką operowania głosem, dzięki którym nasz przekaz nabierze charakteru.

Zbieraj doświadczenia

Pamiętajmy, że proces budowania spójnego wizerunku osobistego trwa przez całe życie zawodowe. Jednym z istotnych elementów wizerunku jest umiejętność prowadzenia prezentacji i występowania publicznego. Zwróćmy więc uwagę na to, że istotny wpływ na opinię otoczenia dotyczącą danej osoby mieć będzie sposób, w jaki potrafi się ona zaprezentować na forum. Nie ulega wątpliwości, że tylko dzięki zdobywanym doświadczeniom można stać się naprawdę dobrym mówcą. Namawiam więc do korzystania z każdej możliwej okazji prezentacji na forum. Występujmy publicznie przed różnymi audytoriami, prowadźmy debaty, bierzmy czynny udział w konferencjach i spotkaniach branżowych. Korzystając z każdej szansy zbieramy tak ważne doświadczenia. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden istotny element. Otóż firmy funkcjonujące w gospodarce rynkowej bacznie obserwują poczynania konkurencji. Podobna zasada odnosi się do życia zawodowego – tak twierdzą doradcy kształtowania wizerunku osobistego. Warto więc obserwować wystąpienia innych mówców i działać tak, aby w realizacji interesujących pomysłów na sposób prezentacji być zawsze parę kroków przed osobami o podobnej pozycji zawodowej.

Zagadnienia: kompetencje, PR, komunikacja, przemówienie print