Wybór metody: badania internetowe czy badania tradycyjne?

blank

Coraz więcej firm wykorzystuje Internet w realizacji badań marketingowych. Maleje natomiast liczba badań wykonywanych tradycyjnymi metodami. Wybór metody przeprowadzania badań uzależniony jest m.in. od celu i przedmiotu badania, od struktury (przekroju) badanej populacji, od wysokości budżetu jaki można przeznaczyć na badania oraz od wagi decyzji podejmowanych w oparciu o wyniki badań. Każde badanie należy rozpatrywać indywidualnie. Dla dwóch podobnych badań właściwe może być użycie różnych metod badawczych. Tutaj można pobrać opracowanie w formacie pfd [ http://syntetos.pl/internet_w_badaniach.pdf ] w którym na przykładach staram się pokazać w jaki sposób wybrać metodę najbardziej racjonalną. Kiedy wykorzystanie Internetu w badaniach jest konieczne, kiedy możliwe i kiedy zastosować można wyłącznie tradycyjne metody badawcze. Zachęcam do lektury. Opracowanie to można w niezmienionej wersji rozpowszechniać.

Zagadnienia: badania marketingowe, badania rynku, PAPI, badania internetowe print