Zakończone wezwanie na sprzedaż akcji EGB Investments S.A.

Zakończone wezwanie na sprzedaż akcji EGB Investments S.A.

Po rozliczeniu transakcji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji EGB Investments S.A., fundusz private equity 21 Concordia (działający przez spółkę celową EGB International S.à.r.l.) zwiększył udział w akcjonariacie EGB Investments S.A. do 82,

Tym samym łączna liczba akcji w posiadaniu podmiotów wzywających do zapisów wynosi obecnie 98,45%.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 3.243.062 akcji EGB Investments S.A. zostało ogłoszone 18 lipca br. wspólnie przez 21 Concordia (fundusz działający poprzez EGB International S.à.r.l.), Pana Krzysztofa Matelę oraz Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską. Rozliczenie transakcji nastąpiło 12 września br. W tym dniu EGB International S.à.r.l. nabyła 3.040.177 akcji EGB Investments S.A., zwiększając tym samym udział w akcjonariacie EGB Investments S.A. do poziomu 82,11%. Łącznie Wzywający posiadają obecnie 98,45% głosów na WZA. W najbliższym czasie planowane jest wycofanie akcji Spółki z notowań na rynku NewConnect. Wspólnym założeniem Wzywających jest dalszy dynamiczny rozwój EGB Investments S.A. oraz wzrost jej wartości.

Zagadnienia: akcje, egb investments, krzysztof matela print