O mnie

W AchieveGlobal od początku 2000 roku. Odpowiedzialny za rozwijanie relacji na rynku finansowym.
Kierował, między innymi, następującymi projektami:
"Happy to Help" GE Money Bank,
"Akademia Sprzedaży Banku BPH",
Projekt aktywizacji sprzedaży "KOMPAS" Bank BGŻ,
Projekt MBO Cascade Bank BGŻ.
W sumie w prowadzonych przez niego projektach w bankach wzięło udział 11 500 uczestników.
Licencjonowany trener AchieveGlobal w zakresie sprzedaży i przywództwa.

AchieveGlobal consultant since 2000. Responsible for financial market.
Project leader for:
"Happy to Help" GE Money Bank,
"Bank BPH Sales Academy",
Sales Activisation Project "KOMPAS" Bank BGŻ,
Project MBO Cascade Bank BGŻ.
About 11500 participants in banking projects.
Licenced trainer for sales and leadership solutions.Muzyka alternatywna.
Alfa Romeo.
Film.
Literatura.
Horror:)