Technologie ICT a e-handel

blank

Na zlecenie Komisji Europejskiej powstał raport "Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) a trendy w e-biznesie w 2008 r.", podsumowujący wyniki badań obserwacji misji Sectoral e-Business Watch. Sectoral e-Business Watch bada wprowadzanie i implikacje ICT i e-biznesu w różnych sektorach gospodarki. Wyniki raportu wskazują, że choć ICT są nadal skutecznym środkiem służącym do obniżania obecnych kosztów, coraz częściej są wykorzystywane jako narzędzie innowacji oraz do zwiększania zysków poprzez wprowadzanie nowych usług i metod pracy w obrębie łańcuchów wartości i sieci. Więcej na: http://damiankowalczyk.blogspot.com/2009/04/technologie-ict-e-handel.html

Zagadnienia: e-handel, e-binzes, ICT print