Dojrzałość social media marketingu w przedsiębiorstwach

blank

Jaki jest poziom social media marketingu w organizacjach? MarketingSherpa przeprowadził badanie benchmarkingowe na próbie ponad 2300 amerykańskich firm, którego celem było określenie w jakiej fazie dojrzałości jest social media marketing w tychże organizacjach. Metodologia badania poziomu dojrzałości social media marketingu w organizacjach obejmowała podział na trzy fazy: trial (okres próbny), transition (okres przejściowy) oraz strategic (okres strategiczny). Dodatkowo każda z faz została podzielona na cztery takie same obszary: research (badanie), objectives (cele), actions (akcje) oraz devices (rozwiązania/narzędzia). Ogólne wyniki pokazują że aż 23% badanych firm posiada wdrożoną strategię obecności w social media. Z kolei 33% firm jest w pierwszej fazie (trial) a 40% w fazie przejściowej (transition). Badanie udowadnia, że dojrzałość poziomu social media marketingu zależy od poziomu realizacji strategii (ROAD Map) w serwisach społecznościowych. Organizacje będące w fazie trial, koncentrują swoją aktywność w social media na wdrażaniu rozwiązań/narzędzi. Aktywność w zakresie badań dominuje w fazie przejściowej (transition), z kolei w fazie strategicznej (strategic) najczęściej występują akcje. Więcej na: http://damiankowalczyk.blogspot.com/2010/08/dojrzaosc-social-media-marketingu-w.html

Zagadnienia: badania marketingowe, social media marketing print