Wojska Lądowe

blank

Modernizacja Wojsk Lądowych - Siły Zbrojne RP "Modernizacja Wojsk Lądowych a rozwój polskiej gospodarki" - to było główne zagadnienie zorganizowanej przez Polskie Lobby Przemysłowe i Wojskową Akademię Techniczną Ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się 26 maja 2011 r. w Klubie WAT. Na konferencję licznie przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, naukowcy i dziennikarze oraz środowiska związane z wojskiem i kołami naukowymi wszystkich uczelni wojskowych. Wśród gości zaproszonych do udziału w konferencji pt. „Modernizacja Wojsk Lądowychimpulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki” pojawili się przedstawiciele polskich Sił Zbrojnych w osobach: Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka,któremu towarzyszył szef szkolenia Wojsk Lądowych generał dywizji Paweł Lamla oraz dowódcy ( bądź ich zastępcy) wszystkich rodzajów wojsk w Dowództwie Wojsk Lądowych, gen. dyw. Jerzy Michałowski - szef sztabu, zastępca Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Gen. bryg. Ryszard Frydrych – reprezentujący Sztab Generalny WP, oraz dyrektorzy departamentów MON i Ministerstwa Gospodarki. Konferencja dostała również mocne wsparcie uczestniczących w niej prezesów i szefów największych spółek i polskich firm zbrojeniowych m.in. Grupy Bumar, Huty Stalowa Wola S.A., WB Electronics S.A., OBRUM Sp. z o.o. w Gliwicach., Radmor S.A., CNPEP „Radwar S.A., Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A., Przemysłowego Centrum Optyki S.A., ,PZL Świdnik, FB ”Łucznik”, ZM Dezamet S.A. NITRO-CHEM S.A., ENTE, ASSECO, Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A., Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej i innych. Gospodarzami Ogólnopolskiej Konferencji byli Rektor Wojskowej Akademii Technicznej - generał brygady profesor doktor habilitowany Zygmunt Mierczyk oraz Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, profesor doktor habilitowany Paweł Soroka - inicjator konferencji i jej moderator. Plany Ministerstwa Obrony Narodowej zarysowane przez - odpowiedzialnego za uzbrojenie i modernizację - wiceministra Marcina Idzika uszczegółowił w swoim wystąpieniu dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, opisując szeroko zdolności, jakie po wprowadzeniu nowego uzbrojenia i sprzętu powinny osiągnąć podległe mu jednostki. Wygłosił on referat poświęcony „Perspektywom osiągnięcia nowych zdolności przez Wojska Lądowe w aspekcie realizacji zasadniczych programów modernizacji technicznej”. Gen. Głowienka przedstawił w swoim wystąpieniu kierunki zmian w Wojskach Lądowych do 2018 roku i będące ich wyrazem jedenaście programów modernizacji technicznej. Po nim możliwości realizacji tych programów kolejno przedstawili prezesi polskich firm zbrojeniowych. W swoich wystąpieniach dużo uwagi poświecili technologiom podwójnego zastosowania, czyli technologiom wojskowym mogącym mieć zastosowanie w gospodarce cywilnej. Bogdan Wegrzynek rzecznik prasowy konferencji

Zagadnienia: konferencja, MON, wojsko, Bogdan Wegrzynek print