PMBOK 4 ed.

blank

Rozpoczęcie cyklu szkoleń z zarządzania projektami wg PMBOK (R) 4-ed. Rozpoczęliśmy cykl szkoleń z zarządzania projektem zgodnie z metodyką PMBOK(R) Project Management Institute na podstawie "Project Management Body of Knowledge Guide, 4th ed." Standard PMBOK(R) jest zbiorem najlepszych, powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zakresie zarządzania projektami. Szkolenie z zarządzania projektami w oparciu o PMBOK (R) 4-ed. oferowane jest przez naszą firmę zarówno w formie szkoleń zamkniętych, jak i otwartych. Może stanowić pierwszy krok na drodze do certyfikatu PMP (Project Management Professional). Najbliższe szkolenie otwarte: 29-31.03.2010 r. w Warszawie Bliższe informacje: Dział Szkoleń StrictWise sp. z o.o. te.l 22 355 31 74 tel. 22 355 31 75 fax 22 636 77 71 e-mail: szkolenia@StrictWise.com

Zagadnienia: zarządzanie projektami, PMI, zarządzanie projektem, PMBoK print