Znaczenie stylów komunikacji w budowie efektywnego zespołu

Czarna owca

Dlaczego w dużej i prężnie działającej firmie nie udało się wdrożyć projektu informatycznego?

Dlaczego lider rynku poniósł porażkę przy pracach rozwojowych nad ulepszeniem produktu ? Wreszcie dlaczego fuzja dwóch firm spowodowała klęskę i utratę zleceń, Klientów oraz kluczowych pracowników ?

Takie pytania pojawiają się w prasie prawie każdego dnia i praktycznie zawsze można zauważyć że przyczyna porażki tkwi w ludziach i ich naturze. Po części można uznać że zawiodły kompetencje, że osoby które miały przeprowadzić proces analizy danego przedsięwzięcia, projektu tak naprawdę zrobiły to niedokładnie lub nieumiejętnie, mogły być przeciążone innymi projektami. Natomiast drugie źródło porażki to nieefektywna komunikacja w zespole projektowym – błędne odczytanie przekazanej informacji powoduje że uzyskujemy wyniki zupełnie inne od oczekiwanych, niewłaściwe przekazanie polecenia powoduje że zadanie jest wykonane inaczej od oczekiwanego. Odpowiedź jaka zazwyczaj słyszymy to – nie wiedziałem o co Ci chodzi; nie zrozumiałem co miałaś na myśli.

Kluczem właściwa kadra

Zatem klucz do sukcesu to właściwy dobór osób, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych kompetencji i stylów pracy. Nad całością oczywiście musi czuwać lider – kierownik projektu, który odpowiada za dobór osób do zespołu. To on musi zarządzać zespołem aby osiągnąć wyznaczony cel. Zarządzać w ten sposób aby każdy z członków zespołu wykonywał pracę do której posiada odpowiednie kompetencje. Lider zespołu powinien także poznać pozapłacowe czynniki motywujące każdego z członków swojego zespołu. Dla jednych takimi stymulatorami będą trudne wyzwania, obarczenie ich pełną odpowiedzialnością, delegowanie uprawnień, dla innych może być to że lubią pracować nad jednym etapem projektu od początku do końca. Lider musi wreszcie wiedzieć jak komunikować się z poszczególnymi osobami i z każdym z nich ta wymiana informacji będzie odbywać się w inny sposób. Jeśli zaprosimy do zespołu osoby ambitne i dynamiczne a prace lub zadania do wykonania będą miały zgoła inny charakter to nastąpi bardzo szybkie zniechęcenie a udział w projekcie osoby te będą traktowały jako karę. Z drugiej strony, zbyt szybkie tempo prowadzenia projektu, ogólnikowa wymiana informacji będzie frustrująca dla dobrego fachowca ale preferującego dokładny, systematyczny i uporządkowany styl pracy.


Ludzie różnią się od siebie w wielu aspektach, zatem aby być równo traktowani, muszą być zarządzani każdy w inny sposób. To co jest dobre dla jednej osoby, niekoniecznie musi być dobre dla innej. Podczas gdy niektórzy są motywowani przez indywidualną rywalizację, pozostali mogą preferować pracę zespołową, mając dostępną pomoc lub mając tzw. zaplecze techniczne i wtedy w takich warunkach są najefektywniejsi.

Sprawny menedżer musi...

Sprawni menedżerowie muszą wiedzieć o swoich pracownikach więcej, rozwijać ich umiejętności i ich wnętrze: wiedzę jak motywować różnego rodzaju ludzi, dostosowywać się do stylów zachowania swoich pracowników. Musi to dotyczyć zadań które otrzymują, strategii zarządzania, stylów komunikacji, korzyści jaki są im oferowane, rodzaju i wielkości wsparcia które otrzymują. Dobrze jeśli poznają także źródła wywołujące stres w środowisku pracy. Z doświadczenia wiem że niektórzy menedżerowie zlecając wykonanie określonych zadań nie informują swoich współpracowników, dla kogo i w jakim celu te zadanie ma być wykonane. Powoduje to szereg wątpliwości i zapytań ze strony pracownika – jak mam przygotować materiał, czy mam skupić się tylko na krótkich rzeczowych faktach czy też materiał powinien zawierać wszystkie szczegóły ? Rozpoznanie jaki styl komunikowania jest najlepszy podniesie efektywność zespołu, poprawi komfort pracy lidera i pracowników.

W teorii zachowań ludzkich po raz pierwszy opisanej przez profesora Williama Marstona, wyróżnić można 4 podstawowe typy zachowań tj. typ dominujący, typ wpływowy, typ stabilny i typ sumienny. Każdy z tych stylów preferuje swoje warunki pracy w których jest najbardziej efektywny. Pozwólmy aby menedżerowie poznali i nauczyli się poznawać swoich współpracowników a poprawa wyników pracy będzie zauważalna już w krótkim okresie czasu. W społeczeństwach Europy Zachodniej budowanie i kierowanie jakimkolwiek zespołem, rozpoczyna się od poznania preferowanego stylu pracy i komunikacji. Otrzymujemy wtedy dogłębną wiedzę jak motywować, co wywołuje poczucie stresu, jakie środowisko pracy wpływa najlepiej na naszego współpracownika i jak przekazywać informacje aby były właściwie odczytywane.

Zainteresowanych tą tematyką zapraszam do wymiany spostrzeżeń i pytań bartosz.makles@dga-hcm.pl

Zagadnienia: zarządzanie, Rozwój, hr, personel print