Skuteczna komunikacja.

blank

“Największy problem z komunikacją to iluzja, że została ona osiągnięta” – George Bernard Shaw. Komunikowanie się to przekazywanie informacji, pojęć, idei, uczuć itp. za pomocą symboli tworzonych przez słowa, dźwięki, obrazy czy dotyk. Komunikowanie się jest wzajemnym oddziaływaniem społecznym za pomocą komunikatów. Komunikowanie się to proces tworzenia znaczeń między dwojgiem lub większą ilością osób. Komunikacja ma charakter społeczny, wymaga przynajmniej dwóch osób – nadawcy i odbiorcy. Proces zakłada wzajemność, dwustronność kontaktu. Wykorzystujemy trzy elementy: -mowa ciała -wokalizacja -treść Komunikacja polega na dzieleniu się znaczeniami, uzgadnianiu znaczeń używanych terminów, dochodzeniu do wspólnego porozumienia Proces komunikacji ROZUMIENIE NADAWCA -> INFORMACJA -> ODBIORCA FEEDBACK Istotne jest: informacja, medium i kanał komunikacji. Skuteczna komunikacja to zdolność przesłania komunikatu od nadawcy do odbiorcy w taki sposób, by nadawca, jak odbiorca mieli te same wiadomości na temat treści przekazu.

Zagadnienia: komunikacja, porozumienie, informacja print