Wirtualizacja – czym jest naprawdę?

blank

W ciągu ostatnich dwóch lat pisma branżowe odmieniały słowo „wirtualizacja” prawdopodobnie na wszystkie przypadki. Skąd bierze się tak ogromne zainteresowanie tą technologią? Czy mamy do czynienia z technologią, która jest adekwatna jedynie dla firm zza oceanu czy też może ma ona realne zastosowanie również w naszej rzeczywistości? A zatem czym jest wirtualizacja i co takiego może dać polskim przesiębiorstwom? Wirtualizacja aplikacji i desktopów umożliwia centralizację wykorzystywanych systemów operacyjnych, aplikacji oraz danych zgromadzonych w centrum danych. Ma to ogromny wpływ na sposób zarządzania całą infrastrukturą IT. Z kolei wirtualizacja serwerów umożliwia lepsze i efektywniejsze utrzymanie infrastruktury sprzętowej IT. Wykorzystanie zasobów staje się bardziej elastyczne i jest uzależnione od codziennych potrzeb, co powoduje oszczędność kosztów oraz korzyści z wykorzystania bardziej proekologicznych rozwiązań – potrzebujemy mniej fizycznych serwerów, więc pobieramy mniej prądu. Najważniejsze korzyści wirtualizacji to przede wszystkim zwiększenie dostępności infrastruktury IT, lepsze jej wykorzystanie, zmniejszenie kosztów utrzymania, elastyczność oraz dopasowanie zapotrzebowania na IT do potrzeb danej firmy. Wirtualizując zasoby ponosimy mniejsze wydatki, związane chociażby z wynajmem powierzchni biurowej, gdyż sprzęt fizyczny jesteśmy w stanie „zastąpić” maszynami wirtualnymi. To również mniejsze nakłady finansowe, związane z samym jego utrzymaniem – zasoby fizyczne nie wymagają ponoszenia wysokich kosztów serwisowania, obniżają się ogólne koszty zasilania oraz chłodzenia jakie ponosi firma. Jednocześnie jedną z najbardziej wymiernych korzyści jest podwyższenie ogólnej elastyczności infrastruktury IT – maszyny fizyczne ulegają awariom, co powoduje przestoje w pracy. Korzystając z zasobów wirtualnych nawet w przypadku nadmiernego obciążenia jednego wirtualnego serwera lub też jego awarii specjaliści IT są w stanie „przenieść” pracę na inny serwer wirtualny, co umożliwia przedsiębiorstwu zapewnienie ciągłości działania. Fakt, że wszystkie dane są scentralizowane i udostępniane z jednego miejsca powoduje również, że są bezpieczniejsze. Efektywność IT a boom na mobilność. To co obecnie jest również coraz częściej poddawane pod uwagę również w polskich realiach to odpowiednia efektywności przedsiębiorstwa. W rozumieniu IT to wielokrotnie bowiem zapewnienie szybkiego i wydajnego dostępu do firmowych zasobów wszystkim pracownikom, w tym również osobom zatrudnionym w jej oddziałach czy też pracownikom mobilnym. I tu również wirtualizacja może nam pomóc. Zwirtualizowane aplikacje umożliwiają korzystanie z pełnego dostępu do kluczowych aplikacji w nieograniczony sposób, przy zastosowaniu dowolnej sieci oraz urządzenia. Dzięki temu firma może obniżyć koszty związane z zakupem i instalacją poszczególnych aplikacji na wielu firmowych komputerach. Efektywna infrastruktura IT charakteryzuje się także zastosowaniem rozwiązań zwiększających wydajność samych sieci oraz aplikacji, z których korzystają użytkownicy. Stosując technologię akceleracji aplikacji oraz optymalizacji sieci rozległych WAN, firma jest w stanie zagwarantować swoim pracownikom sprawne działanie aplikacji oraz ich szybszy transfer. Dzięki temu firmy są w stanie uniknąć problemów, związanych z opóźnieniami i zatłoczeniem sieci oraz zapobiec wydatkom związanym z poszerzaniem jej przepustowości. To co równie istotne to odpowiednie zarządzanie. W rozwiązaniach do wirtualizacji mamy również możliwość monitorowania i optymalizacji wszystkich elementów wydajności aplikacji. Pozwala to administratorom na identyfikację problemów zanim dojdzie do zakłóceń w działalności biznesowej firmy. Dzięki temu możliwie jest obniżenie kosztów obsługi technicznej. A zatem efektywny system IT to system elastyczny, korzystający z rozwiązań, umożliwiających natychmiastową diagnozę pojawiających się problemów, identyfikację źródła, jego izolację oraz pozwalający administratorom na jego szybkie rozwiązywanie. To również infrastruktura dostosowana do celów strategicznych firmy, umożliwiająca zapewnienie pełnego wsparcia jej działalności biznesowej, co w konsekwencji pozwala na maksymalizację zysków oraz jednoczesne obniżenie kosztów. Nowe technologie - dla kogo? Wirtualizacja to oczywiście temat ciekawy w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw. Już dziś wiele instytucji bankowych wykorzystuję tę technologię w praktyce. Niemniej jednak wirtualizacja nie jest jedynie zarezerwowana dla tego sektora – ma ona również zastosowanie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Już 20 czy 30 osobowe firmy mogą z takich rozwiązań korzystać z powodzeniem. Polscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji zarówno rozwiązania pudełkowe dedykowane właśnie do takiego sektora jak również te zupełnie bezpłatne, które można z powodzeniem wdrożyć i wykorzystywać.

Zagadnienia: bezpieczeństwo, redukcja kosztów, wirtualizacja, oprogramowanie it print