Jak efektywnie reklamować markę w internecie?

blank

Coraz częściej najpopularniejsze portale cierpią na brak wolnej przestrzeni reklamowej, co ogranicza liczbę wyświetlanych reklam i możliwe dochody. Jak zatem ominąć ten problem? Na stronach czy pomiędzy stronami Rozwiązaniem tej kwestii może być reklama wyświetlana pomiędzy stronami, w czasie ładowania tej, do której odnosi nas uaktywniony przez nas link. Firma InPage oferuje możliwość zamieszczania online pełnoekranowych reklam typu rich media, w pełni udźwiękowionych i ruchomych, pomiędzy stronami internetowymi. InPage pozwala na umieszczanie reklam w „wolnej” przestrzeni pomiędzy stronami internetowymi. Jest to możliwe dzięki zainstalowaniu specjalnego oprogramowania wyzwalającego komunikaty reklamowe. Nie należy mylić tego typu reklam z interstitials ponieważ reklamy InPage nie wydłużają czasu przeglądania serwisu, a jedynie wykorzystują moment potrzebny na załadowanie następnej strony Krótki czas wyświetlania reklam InPageAds pozycjonuje to rozwiązanie w obszarze kreacji marki, zwiększania świadomości przekazu korporacyjnego oraz jako narzędzia generującego zachowania konsumentów, podobnie jak robią to reklamy telewizyjne. A co na to internauci? Rynek reklamy online nadal będzie rósł, reklamy internetowe są już częścią naszej rzeczywistości i nie ma od nich ucieczki. Używane w poprawny sposób, reklamy InPage nie są wcale zbyt inwazyjne lub przeszkadzające w surfowaniu. Należy tylko nadać reklamie odpowiednią formę i nie przekraczać maksymalnego czasu wyświetlania, który wynosi 3 sekundy. Te reklamy są w dużej mierze mniej irytujące niż dotychczasowe formy reklamy online. Trwają bardzo krótko i nie ma żadnej przymusowej czynności, którą musi wykonać internauta, aby zamknąć reklamę. Komunikat jest pokazywany na tyle szybko, aby spowodować rozpoznanie marki i potem już się nie pokazuje. Efektywność reklamy wizerunkowej w internecie Udział reklamy wizerunkowej szybko rośnie w internecie. Tradycyjne reklamy oraz rich media nie są w stanie zapewnić wystarczającej lojalności klientów i świadomości marki. Tak jak prasa, telewizja i radio, reklama online daje marketerom możliwość dotarcia do masowej publiczności z przekazem wizerunku marki. W odróżnieniu do tradycyjnych mediów, daje ona większe możliwości kierowania reklam do konkretnych odbiorców i konwersję działań reklamowych na pożądane zachowania konsumentów. Zrozumienie, co jest celem kampanii reklamowej – budowanie wizerunku marki, kierowanie przekazu do konkretnych odbiorców w celu wywołania konkretnej reakcji lub oba te cele jednocześnie – pomoże w wyborze serwisów, gdzie powinny być wyświetlane reklamy, oraz w zrozumieniu, jak powinna wyglądać kreacja, przekaz i pozycja samej reklamy. Branża reklamy internetowej osiągnęła już pewną dojrzałość i mamy obecnie sprawdzone dane pokazujące, że reklama online jest efektywnym narzędziem reklamy wizerunkowej. InPage zapewnia dużą widoczność tego typu reklam i oferuje marketerom dodatkową funkcjonalność poprzez narzędzie do planowania całej kampanii reklamowej – InTouch. Lepsze dotarcie do grup docelowych Dzięki InTouch możliwe jest kierowanie reklam do konkretnych odbiorców. Jest to bardziej efektywne rozwiązanie, ponieważ reklamy są pokazywane tylko zainteresowanym osobom, co oznacza zwiększenie popularności marki i konwersję działań reklamowych na działania konsumentów. Większe są również możliwości zbadania, do kogo docierają reklamy i jaki mają wpływ na reakcje konsumentów. Możliwość projektowania i kierowania reklam do określonych grup z uwzględnieniem parametrów takich jak demografia, cechy psychologiczne, lokalizacja geograficzna, kontekst i rodzaje zachowań, były długo uważane za największą przewagę mediów online nad mediami tradycyjnymi. Reklama kierowana do konkretnych użytkowników jest zwykle używana do wywołania konkretnych reakcji grupy docelowej, np. zapisania się do listy dystrybucyjnej newslettera, kupienia produktu lub usługi online lub wypełnienie wniosku/ankiety online. InPage jest narzędziem, które może być używane zarówno do stargetowanej reklamy oraz do reklamy wizerunkowej. Jako samodzielne medium jest bardziej odpowiednie do reklamy wizerunkowej natomiast połączone z reklamą stargetowaną może służyć do przypominania lub wprowadzania samej kampanii docelowej. Wyniki badań online InPage Na poziomie kampanii dane z przeprowadzonych badań wskazują na dużą efektywność tego rodzaju reklamy internetowej. Statystycznie wzrosły wszystkie cztery miary efektywności: znajomość marki, znajomość przekazu, preferencja marki i intencja zakupu. Forma reklamy online jest bardzo ważna dla efektywności samej kampanii. Jest ona istotna zarówno dla samych reklamodawców, jak i dla serwisów publikujących reklamy. Natomiast branża reklamodawcy determinuje sposób i cel korzystania z reklam online. Przeanalizowaliśmy to bardziej szczegółowo. Wyniki badań mogą być pogrupowane w następujący sposób: * stadium zaawansowania kampanii reklamowej ma znaczenie, * wszystkie nowe narzędzia wymagają czasu, aby nauczyć się je wykorzystywać w najbardziej efektywny sposób (Reklama internetowa nie różni się w tym aspekcie. Efektywność reklamy InPage wzrosła we wszystkich czterech miarach oraz zauważono pozytywny związek pomiędzy czasem trwania kampanii (w miesiącach od rozpoczęcia kampanii) a jej efektywnością), * marki różnią się między sobą – i różna jest również efektywność ich reklam online (Zauważono, że trudniej jest zwiększyć świadomość marki dla bardzo znanych marek, takich jak np. Coca-Cola, ponieważ poziom świadomości tych marek jest już bardzo wysoki. Interesujący jest fakt, że średnio znane marki poprzez reklamę online zwiększają świadomość swojej marki bardziej niż marki znane i nieznane), * efektywność jest inna dla różnych marek i dla różnych branż (Branża motoryzacyjna charakteryzuje się dużą efektywnością w zwiększaniu miary świadomości marki. W branży usług finansowych łatwiej jest wywołać pozytywny wpływ na zwiększenie intencji zakupu. Kampanie firm z sektora FMCG wykazują się większą efektywnością w co najmniej trzech miarach. Jednak wszystkie branże zachowują się podobnie, jeśli chodzi o zmianę preferencji marki. Wygląda na to, że żadna branża nie wypracowała jeszcze sposobu na skokowe zwiększenie preferencji marki ponad normę). Zarówno w reklamie online jak i offline największe znaczenie ma jednak dobra kreacja. Ważna jest częstotliwość wyświetlania reklamy oraz jej rozmiar – większe reklamy są bardziej zauważalne. Należy unikać przesadzonych i nieprzejrzystych reklam. Nie ma uniwersalnych zasad dotyczących zawartości i formatu reklam. Niektóre formaty, takie jak duże prostokątne reklamy, są postrzegane jako mające pozytywny impakt. Natomiast inne formaty także mają zastosowanie w określonych sytuacjach. Podsumowanie InPage efektywnie łączy zalety reklam typu rich media i display ads, ponieważ reklamy dostarczane przez InPage są pokazywane pomiędzy stronami, a nie na zatłoczonych stronach internetowych, gdzie są niezauważane przez internautów. InPage zwiększa możliwości zamieszczania reklam przez dany portal poprzez udostępnianie „wolnej” przestrzeni pomiędzy stronami i kreuje miejsce, gdzie reklamy nie konkurują ze sobą o uwagę odwiedzających dany serwis. .