O mnie

Koordynator projektu Fundacja Edukacji I Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO.