Miej przewagę nad ryzykiem, nie pozwól by ryzyko miało przewagę nad Tobą

blank

Pojęcie jakości jako pierwsze zdefiniował Platon, uznając ją jako pewien stopień doskonałości. Głównym celem Centrum Zarządzania Jakością -Infox jest właśnie dążenie do doskonałości na wszystkich polach swojej działalności. Centrum Zarządzania Jakością – INFOX sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo – doradczą, koncentrującą się od początku swojej działalności na indywidualnych potrzebach klientów. Od prawie 10 lat oferując nasze usługi pragniemy dostarczyć wsparcia kierownictwu oraz członkom organizacji, które pozwoli na skuteczną realizację ich misji. Naszą ofertę kierujemy szczególnie do organizacji, które przywiązują wagę do tego, aby być zarządzane zgodnie z aktualnie stosowanymi zasadami w Europie i na świecie. Zrealizowaliśmy szereg komercyjnych, jak również dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów szkoleniowych dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, zakładów opieki zdrowotnej, towarzystw ubezpieczeniowych oraz banków. Z uwagi na indywidualne podejście do każdego z naszych klientów, nasze szkolenia zapewniają rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Nasi trenerzy, wykładowcy, instruktorzy należą do grupy najbardziej doświadczony i wykwalifikowanych ekspertów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie osób korzystających z naszych usług szkoleniowych, a także zwiększa wartość oferowanych przez nas usług. Jednakże szkolenia to nie jedyna nasza „specjalność”, oferta Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. obejmuje również usługi doradcze, wdrożeniowe oraz udoskonalające systemy zarządzania jakością ISO 9001, 14001, PN-N 18001, ISO/IEC 27001, a także analizę, monitoring oraz ewaluację potrzeb szkoleniowych oraz pozyskiwanie dotacji. Tematyka oferowanych przez nas usług obejmuje :systemy zarządzania, a w tym : System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/ IEC 27001:2007, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy OHSAS 18001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP/ PN-EN ISO 22000:2006, a także zarządzanie wiedzą, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona danych osobowych, prawo ochrony środowiska, zarządzanie projektami co nie oznacza, że jesteśmy zamknięci tylko na w/w zagadnienia. Doświadczenie jakie zdobyliśmy zaowocowało stworzeniem efektywnej oraz atrakcyjnej, merytorycznie i cenowo oferty z jaką możemy zwrócić się do naszych potencjalnych klientów zarówno podczas usług szkoleniowych jak i doradczych.

Zagadnienia: wdrożenia, ryzyko, ISO, zarządzania print