Innowacyjność Zespołów Społecznościowych

blank

Korzystanie z "Zespołu Społecznościowego" To jest potężna koncepcja która może zmienić sposób widzenia współpracy online przez firmy i osoby prywatne i doprowadzić do osiągnięcia wyjątkowych wyników. Wygląda na to, że ludzie chcą wchodzić w interakcje online w sposób podobny do ich interakcji w świecie rzeczywistym. Normalnie utożsamiamy się ze społecznościami znajdując ludzi o podobnych zainteresowaniach. Są one istotne dla tzw. życia towarzyskiego, ale prawie bezużyteczne jako rzeczywiste wsparcie. Kiedy chcemy faktycznie coś osiągnąć, porzucamy szersze pojęcie wspólnoty na rzecz grup aktywnych osób, które są bardziej zmotywowane i efektywne. Słownik Języka Polskiego definiuje zespół jako «grupę ludzi wspólnie pracujących lub robiących coś w jakiejś dziedzinie». Na przykład w moim ulubionym sporcie, siatkówce, mówimy o szerszej "wspólnocie siatkarzy". Kiedy spotykamy się towarzysko by się napić i zabawić to siatkówka jest spoiwem, które łączy graczy. Ale nie konkurujemy jako wspólnoty. Możemy konkurować tylko jako poszczególne zespoły, które budowane są z najbardziej efektywnych i przygotowanych do wygrywania jednostek. Również, nie zarządzamy sportem przy pomocy wspólnoty, lecz przy użyciu "zespołu" jednostek wybranych ze społeczności. Inaczej mówiąc, "istniejemy" jako wspólnoty, ale "osiągamy cele " w zespołach. Taka sama koncepcja jest prawdziwa w świecie wirtualnym. Technologia dała nam metody, w celu określenia i podłączenia się do naszej społeczności. Wielu z nas "istnieje" w wielu wspólnotach, z którymi kojarzymy się – ale w różnym stopniu zaangażowania i zainteresowania. Niemniej jednak, aby rzeczywiście osiągnąć jakiś określony cel, musimy wykorzystać podzbiór tej grupy i stworzyć efektywny "zespół". Ważne jest, aby zrozumieć, że gdy używamy terminu "Zespół Społecznościowy", to mamy na myśli podgrupy osób które nie są zgodne z klasycznym pojęciem czym jest zespół, jak wygląda i jak zachowuje się. To już nie jest grupa pracowników w środowisku korporacyjnym, ani grupa 5-15 zawodników w walczących o zwycięstwo w trakcie meczu. Te "Zespoły Społecznościowe" mogą być ogromnymi grupami setek lub nawet tysięcy ludzi dostępnych w internecie. Są to zespoły na skalę nigdy wcześniej nieznaną, i działające na placu gry nieproporcjonalnie większym od dotychczas znanych. Członkowie zespołu mogą nigdy nie spotykać się, ale mimo to decydują się współpracować ze sobą w celu osiągnięcia wzajemnie pożądanego celu. Zespoły Społecznościowe nie są tworami ani odgórnymi, ani oddolnymi. Mogą być celowo utworzone i ustawione przez jednostkę, lub utworzone z inicjatywy wielu członków zespołu. Mogą też istnieć jako wytwory typowo społecznościowe lub wyłącznie sponsorowane przez firmy. Są to zbiory jednostek, które mają: i) zrozumienie "gry, w którą grają" (tj. zespołu celów); ii) świadomość zdobywania punktów (tj. smaku wygranej); iii)potrzebę współpracy aby osiągnąć cel (tj. świadomość siły). iv) tradycyjne struktury zespołu (tj. pewne umowy społeczne). Chociaż Zespoły Społecznościowe różnią się od świata fizycznego pod względem metod oraz jakości społecznych interakcji - wiele z zasad na sukces w świecie rzeczywistym, sprawdzą się również w świecie wirtualnym. Na przykład, jeśli używamy analogii typowej piłki siatkowej, możemy zdefiniować zadania, które należy spełnić, aby odnieść sukces grupy: 1) Doświadczony Trener / Coach – ktoś, kto umie określić co jest sukcesem zespołu. Trener/Coach musi umieć koordynować działania zespołu, by wszyscy wiedzieli, w jaką grę grają, a gdy wyjdą na boisko, w jakim kierunku muszą atakować. Oprócz tego, potrzebne jest opracowanie strategii, stworzenia i przekazanie zespołowi niezbędnych narzędzi do osiągnięcia sukcesu - czy to w postaci wzmocnienia nowymi graczami, czy utrzymania starszych graczy przy pomocy właściwych szkoleń. 2) Dobry Kapitan – ktoś, kto umie prowadzić, motywować, organizować i angażować członków zespołu. Najlepszymi Kapitanami są charyzmatyczni przywódcy, którzy kierują na froncie, którzy pociągają za sobą, którzy są doceniani za cenny wkład w działalność grupy oraz zdobywają szacunek ze strony innych członków zespołu i w końcu są skutecznymi kleiwami zespołu. 3) Dynamiczny Atakujący – ktoś, kto nie zawsze jest najbardziej aktywny i pracowity - ale mimo to w odpowiednim momencie jest w stanie zapewnić blask iskry, który zapewni osiągnięcie dużej części celów wytworzonych przez zespół. 4) Bystry Rozgrywający – ktoś, kto tworzy połączenia, podaje i stwarza możliwości skutecznego ataku. 5) Porządny Obrońca – ktoś, kto zapewnia skuteczną obronę, która stanowi podstawę do budowania ataku. W odróżnieniu od prawdziwego świata, w Zespołach Społecznościowych większość z tych stanowisk/funkcji nie jest przypisana przez kogokolwiek komukolwiek, ale zwykle jest nadana wybranym osobom za zgodą grupy przez większość członków zespołu. Tu nie chodzi o nałożenie na grupę ludzi hierarchicznej struktury, ale raczej o zapewnienie zespołowi siły potrzebnej do sprawnej pracy na rzecz wspólnego celu. Niestety wielu firmom i osobom nie udaje się osiągnąć celu w ich wspólnych wysiłkach. Nie wystarczy „umożliwienie działania zespołów społecznościowych". Przypominałoby to zebranie 6 przypadkowych osób, które znajdą boisko, zdecyduje że chcą grać w tę samą grę, a następnie zadeklarują wygraną z najlepszą drużyną w kraju. Taką grupę trzeba zorganizować, nauczyć, wyćwiczyć i zmotywować, dokładnie tak, jak zespole rzeczywistym. Artykuł zainspirowany przez Borysa Pluskowskiego Dr inż. Andrzej Tonderski

Zagadnienia: zarządzanie, zespół, społeczność, innowacyjność print