Wizerunek marki kluczem do jej zapamiętania

blank

Postrzegamy markę jako całość. Nie rozdzielamy jej identyfikacji od materiałów promocyjnych. Nie analizujemy czy odległość pomiędzy poszczególnymi literami w logo jest odpowiednia choć jest to ważne z punktu widzenia czytelności. Zapamiętujemy wrażenie całości – tak na poziomie warstwy wizualnej jak i werbalnej. Dlatego chcąc stworzyć markę wyróżniającą się na tle konkurencji, chcąc utrzymać czy poszerzyć krąg odbiorców tak istotne jest stworzenie spójnego z celami biznesowymi wizerunku, w każdym obszarze jej aktywności: styl firmy, wygląd osób obsługi klienta, sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej czy handlowej, logo firmy, jej materiały promocyjne , sposób komunikacji z otoczeniem – każdy z wymienionych elementów jeżeli nie jest spójny z pozostałymi to obniża skuteczność marki.

Zagadnienia: marketing, marka, wizerunek, całościowe postrzeganie print