O mnie

- www.purzycka.com
- Ekspert w dziedzinie zarządzania jakością.
- Doświadczony trener,
- Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania,
- Certyfikowany audytor wewnętrzny oraz Six Sigma Green Belt.
- obecnie związana z firmą produkcyjną z branży automotive,
- współwłaściciel firmy szkoleniowej QualitySkills.pl
- wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Zintegrowanym Systemem Zarządzania w firmie produkcyjnej z branży poligraficznej współpracującej z koncernami farmaceutycznymi,
- współpraca z Fabrycznym Centrum Dystrybucyjnym Whirlpool,
- przeprowadziła setki godzin audytów wewnętrznych i zewnętrznych na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001, ISOTS 16949 oraz VDA. Kierownik zespołu Audytu Jakości.
- Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie.
- www.purzycka.com

certyfikowany audytor procesu produkcyjnego VDA 6.
certyfikowany audytor wewnętrzny za zgodność syste