O mnie

Trener, doradca i coach. Przed rokiem 2000 m.in sekretarz ambasady RP, dyrektor handlowy, szef sprzedaży oraz prezes zarządu spółki akcyjnej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, oraz Niemieckich uniwersytetów w Ilmenau oraz Tuebingen.
Doświadczenie doradcze i trenerskie, także międzynarodowe. Solidne przygotowanie i podejście. Duża skuteczność.
Praktyczne doświadczenia biznesowe i konkretne narzędzia zarządzania przekazuje małym i średnim przedsiębiorcom z całego kraju.