O mnie

Psycholog, trener. Przez 20 lat mieszkał i pracował w Australii. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Macquarie w Sydney. W Australii zdobył kwalifikacje psychoterapeuty i trenera. Szkolił się w dziedzinie psychoterapii Gestalt, psychoterapii nastawionej na ciało, psychodramy, dynamiki grup, oraz w prowadzeniu szkoleń.Od roku 2004 współpracuje z Instytutem Psychoimmunologii. Zajmuje się szkoleniami z dziedziny zarządzania stresem, szkoleniami otwartymi (pro-zdrowotne, wyjazdowe 'wakacje antystresowe') terapią krótkoterminową i coachingiem.Od kilkunastu lat prowadzi treningi z dziedziny pracy zespołowej i komunikacji dla firm oraz kursy i warsztaty autorskie o charakterze rozwojowym.Interesuje się Modelem Integralnym zainicjowanym przez Kena Wilbera i stosuje go w psychoterapii i coachingu. Ukończył szkolenie na temat zastosowania Modelu Integralnego w biznesie, zorganizowanym przez Instytut Integralny w Denver, USA.