Studia PODYPLOMOWE DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ

blank

Ostatnie 2 wolne miejsca! Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i firma JAK-Marketing Dialog zaprasza wszystkich, którym zależy na rozwoju własnym oraz swojego zespołu na studia podyplomowe: COACHING MENEDŻERSKI - NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU OSOBISTEGO, ZESPOŁU I ORGANIZACJI. Studia organizowane są przy współpracy z certyfikowanymi coachami, psychologami i specjalistami ds. HR. Program jest bardzo kompleksowy i przewiduje realizację zajęć w czterech blokach: (222 godziny lekcyjne). STREFA PSYCHOLOGA - zajęcia dostarczą wiedzy z zakresu psychologii i podstawowych mechanizmów zachowań ludzi (20 godzin dydaktycznych – 100 % wykłady) STREFA COACHA - słuchacz zapozna się z wiedzą o coachingu, postawie i kompetencjach coacha oraz stosowanych narzędziach i technikach coachingowych, wspierających rozwój menedżera, zespołu i organizacji (110 godzin dydaktycznych – 50% wykłady, 50% warsztaty) STREFA MENEDŻERA - warsztaty służące rozwojowi umiejętności zarządczych, doskonalących kompetencje menedżerskie związane z inteligencją emocjonalną – identyfikacja emocji, radzenie sobie ze stresem, asertywność, zarządzanie czasem Assessment Center, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, pozytywne motywowanie (72 godziny dydaktyczne – 10% wykłady, 90% warsztaty) STREFA PRAKTYKA - NOWOŚĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH!!! • praca oparta na modelu coachingowym (w grupach 6 do 9 osób) - 4h • superwizje (3 osobowe grupy) - 4h • indywidualne sesje coachingowe uczestników studiów z certyfikowanymi coachami - 7h każdy uczestnik • konsultacje - 7h Atutami studiów są: - indywidualne podejście do słuchacza, - kameralna grupa (max. 22 osoby), - 80% zajęć w formie warsztatów z obszaru psychologii i coachingu, - godziny i zajęcia, które można zaliczyć do ubiegania się o akredytację ICF (dla osób planujących pracować jako coach). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.121.html

Zagadnienia: menedżer, coaching, Rozwój print