Koloseum

blank

Powstaniu społecznościówkom towarzyszył, zdawać by się mogło, szczytny cel. A mianowicie możliwość nawiązania kontaktu z osobami, których koleje losu rozsiały po świecie zacierając za sobą ślady. Na fali zachwytu związanego ze stopniowym odkrywaniem historii starych znajomych ze szkolnej ławy wypłynęły takie portale, jak znany prawie wszystkim protoplasta polskich serwisów tego typu – nasza klasa. I zdawać by się mogło, że - równolegle do realnego – zjawisko wirtualnego uspołeczniania niesie ze sobą same dobrodziejstwa. Jak się jednak okazuje, z czasem wykształciły się inne, poboczne cechy społecznościówek, które w niektórych kręgach znacznie się nasilają. Mam na myśli rosnącą tendencję do próby zaistnienia w wirtualnym świecie poprzez zamieszczanie informacji o odbytych podróżach, zajmowanym stanowisku i dorobku materialnym. Nie jest to bynajmniej negatywne zjawisko samo w sobie, ale staje się takim jeśli „przechwalanie się” w społecznościówkach stanowi główny cel osób zakładających profile w tego typu serwisach. Jaką zatem przyszłość niesie zrzeszanie się na łączach internetowych? Czy znane serwisy będą sprzyjały nawiązywaniu kontaktów, które z kolei zaowocują zwiększoną intensywnością bezpośrednich relacji interpersonalnych w „realu", czy też staną się areną bitew o osiągnięcie lepszego statusu w społeczeństwie?

Zagadnienia: marketing, web 2.0, marketing w sieci, społecznościówki print