Rola marketingu w zarządzaniu organizacją

Rola marketingu w zarządzaniu organizacją

W dostępnej literaturze trudno uchwycić jednolite, wzajemne relacje pomiędzy sferą zarządzania marketingiem a zarządzaniem strategicznym.

W dostępnej literaturze trudno uchwycić jednolite, wzajemne relacje pomiędzy sferą zarządzania marketingiem a zarządzaniem strategicznym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że marketing to obszar działalności naukowców z dziedziny psychologii, socjologii, PR, często nie posiadających wiedzy i przygotowania w zakresie ekonomii. Druga grupa to praktycy; agencje reklamowe, konsultingowe, menedżerowie pionów marketingu. Na bazie doświadczeń i wyników prowadzonych badań tych dwóch grup opracowywane są branżowe periodyki, stanowiące najczęściej zbiór współczesnych strategii marketingowych, technik promocji i sprzedaży.


Zdecydowanie mniejszą rolę przypisuje się metodom zarządzania marketingiem, jako aspektu strategicznego. Różnice w definiowaniu tego pojęcia wynikają z różnorodnego przygotowania specjalistów, skuteczności, doświadczenia i charakteru, co prowadzi do powszechnej akceptacji w swobodzie publikacji na temat zarządzania marketingiem. Philip Kotler definiuje marketing management jako dynamiczne ujęcie strategii ukierunkowanej na planowanie i kontrolę i takiemu zawężeniu poświęcam znaczną uwagę Marketing jest nieodłącznym elementem wszystkich ważnych funkcji przedsiębiorstwa, takich jak produkcja, kadry, finanse, logistyka. Jak w każdej dziedzinie są i przeciwnicy, którzy zarzucają sprowadzanie marketingu przede wszystkim do roli sprzedaży, reklamy i promocji, co w chwili obecnej czyni ją płytką i drugorzędną w funkcjonowaniu organizacji . W oparciu o takie spojrzenie małe i średnie firmy, często rezygnują z wdrożenia skutecznych, aczkolwiek kosztownych strategii marketingowych i odnoszą się do nich drugoplanowo. Docelowo orientacja na klienta pozostaje raczej w sferze marzeń, co nie skutkuje szybkim wzrostem.


Bez wątpienia to dziedzina, która rozwija się bardzo dynamicznie i warto śledzić trendy w takim podejściu do zarządzania. Istotne zmiany doprowadziły przede wszystkim do połączenia funkcji marketingu, rozumianej jako jedna z funkcji przedsiębiorstwa z marketingiem stanowiącym koncepcję zarządzania.  Przykładem marketingu strategicznego wg Philipa Kotlera jest pozycjonowanie produktu – marki w branży. Mimo, iż w literaturze zarządzanie określa się najczęściej jako bussines strategy, jest to już de facto strategia marketingowa.Zaobserwowano tendencję wzrostową w kierunku zainteresowania rzeczywistym kreowaniem wartości dla klienta. Nowa rola zarządzania marketingiem sprawia, że przedsiębiorcy nie boją się planowania wydatków na badania w zakresie generowania nowych technologii i wypracowywania rzeczywistych wartości dla klientów, przy jednoczesnej rezygnacji z socjotechnik . Takie zarządzanie prowadzi się do alokacji środków finansowych i zgodnie z prognozami analityków rynkowych wspomaga rozwój branż ukierunkowanych na nowe technologie.

Zagadnienia: menedżer, zarządzanie, strategia, kariera print