Przywództwo w dobie kryzysu

Przywództwo w dobie kryzysu

Styczeń jak zawsze jest miesiącem podsumowań, zachęcam zatem do rozważań na temat przywództwa adaptacyjnego. Kryzys i dynamiczne zmiany na rynku wymuszają od menedżerów nowego, elastycznego podejścia do zarządzania organizacją...

Styczeń jak zawsze jest miesiącem podsumowań, zachęcam zatem do rozważań na temat przywództwa adaptacyjnego. Kryzys i dynamiczne zmiany na rynku wymuszają od menedżerów nowego, elastycznego podejścia do zarządzania organizacją. Proces, w którym organizacje zmieniają się, aby przetrwać w zmieniających się warunkach, zmniejsza ryzyko upadku firmy i minimalizuje spadek kondycji.

Sądzę, że obecny kryzys ekonomiczny nie jest kolejnym trudnym momentem wymagającym przetrwania, ale wstępem do permanentnego kryzysu, który wymusi ciąg nowych wyzwań. Musimy stawić czoła trwałej recesji, wdrażając przywództwo adaptacyjne. Czym jest przywództwo adaptacyjne? To sztuka oparta na kreatywności i improwizacji, wymagająca odwagi do eksperymentowania. Przykładem może być Paul Levy, który oswajając się z brakiem równowagi na rynku i modyfikując dotychczasowe zachowania, wyciągnął szpital Beth Israel Deaconess Medical Center z głębokiej zapaści finansowej. Istotą tego procesu zarządzania jest zbudowanie zależności pomiędzy pracownikiem a firmą, mobilizując i angażując wszystkich pracowników do tworzenia nowych rozwiązań. To, co było skuteczne 5 lat temu, niekoniecznie musi działać dziś. Należy szybko reagować na zmiany, poprzez wyszukiwanie nowych rozwiązań, co oczywiście nie oznacza, że umiejętności adaptacyjne to poszukiwanie czegokolwiek i kiedykolwiek. Gwałtowne spowolnienie uświadomiło wielu menedżerom i przedsiębiorcom, jak nietrwałe mogą być podstawy prosperity ich biznesów. Pokazało też, że skuteczne dotychczas strategie i technik zarządzania nie sprawdzają sie w nowych warunkach.

Co wobec tego musi się zmienić w praktyce zarządzania? Jakie dotychczasowe działania, sposoby i techniki powinny zostać zaniechane ? A wreszcie które z rozwiązań skutecznych w czasach kryzysu warto na stałe włączyć do katalogu działań przywódczych? Elastyczność i sztukę adaptacji bez wątpienia.

Zagadnienia: menedżer, zarządzanie, przywództwo, kryzys print