The English Cocktail

blank

16th April 2009

Newsletter number 37

Turning a company’s strategy into action

Top managers spend just one hour of every month on developing company strategy – far too little time for creative, challenging and well-considered ideas to formulate. Instead, all too often, challenging and exciting ideas compete with realistic aims.  Good strategy has to consider company resources and market characteristics. Another common mistake is forgetting that planning should go hand in hand with execution. Establishing what your objectives are must also include a way of reaching them. These are just a couple of the topics one should keep in mind when developing strategy.

To find out more click here.

Penthemurder by KROPKA Theatre

On 19th April, in Dom Kultury Praga on Dąbrowszczaków Street, an extraordinary event will take place. Kropka Theatre, established by the actress Jolanta Juszkiewicz in Sydney in 1997, will perform a stunning play in English.  This unusual play is a combination of Heinrich von Kleist drama “Penthesilea” and Levin’s “Murder”. “Penthemurder” is the interpretation of the Greek myth about the Amazonian Queen’s love for Achilles.

To find out more click here.

Zarządzanie personelem w oparciu o naturalne predyspozycje

Tradycyjne metody zarządzania personelem przewidują nagrody za wyniki w pracy oraz kary za ich brak. Często jednak okazuje się że taki system jest nieefektywny i nie pasuje do specyfiki organizacji. Profesor Andrzej Blikle jako podstawowe źródło sukcesu w zarządzaniu kadrami upatruje odpowiedni dobór pracownika do stawianych przed nim zadań. Motywacja pracownika znajduje się w nim samym. Wystarczy angażować go w odpowiednie projekty a jego efektywność będzie rosła. Chcąc osiągnąć wysokie zadowolenie z pracy trzeba położyć duży nacisk na usunięcie barier jakie stoją przed pracownikiem w miejscu pracy. Potencjał ludzki jest nieograniczony, jednak jego wykorzystanie często jest niemożliwe ze względu na złą atmosferę w pracy lub archaiczną kulturę organizacyjną.

We hope you enjoy this issue. If you have questions, comments, or suggestions for our newsletter, drop us a line at translations@theenglishcocktail.com.pl.

Zagadnienia: angielski, english, business, biznesowy print