The English Cocktail

blank

5th February 2009

 

Who’s responsible for this situation?

 

Every chain reaction has its beginning. There’s always a factor which activates the chain.  What was the factor which caused global recession? Many say it all started in United States of America. But who started it? In medical science there is a patient called “patient zero” who shows no symptoms at all and spreads disease around.  According to TIME Magazine the chain reaction of global recession leads us back to Stockton in California, where the first “toxic” mortgage was given.

 

To find out more click here.

 

History of Praga

 

Did you know that Praga was established around 1432? In right bank of The Vistula river was also settled in during the Middle ages. In that time there were many villages  owned by dukes, knights, and the Church. In XVIth century Praga witnessed many important events. That, and its location, has brought Praga to an age of progress and develepoment.

 

To find out more click here.

 

Wolontariat pracowniczy narzędziem budowania zespołu

 

Niezwykle ważnym aspektem w pracy w zespole jest komunikacja między jego członkami, bez skrępowania, dzielenie się doświadczeniami i pomysłami. Można wymienić wiele narzędzi służących do osiągnięcia takiego stanu rzeczy, choćby na przykład wyjazdy integracyjne. Jednym z takich narzędzi- nowym na polskim rynku- jest wolontariat pracowniczy. Wolontariat pracowniczy polega na angażowaniu pracowników firmy w działalność na rzecz społeczności lokalnej, świadcząc im określonego rodzaju pomoc (np. remont klas w lokalnej szkole podstawowej). Efektami takiego narzędzia jest zacieśnienie więzi między pracownikami firmy poprzez wykonywanie pracy w zespole i dążenie do wspólnego celu oraz poprawa wizerunku firmy wśród społeczności lokalnej (postrzeganie firmy jako tej której zależy).

We hope you enjoy this issue. If you have questions, comments, or suggestions for our newsletter, drop us a line at translations@theenglishcocktail.com.pl.

Zagadnienia: Szkolenie, angielski, english, training print