52.3919422 16.9507499

OŚRODEK PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z RODZINĄ 

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Os. JagiellońskiePoznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Zakres działalności Ośrodka Pracy Terapeutycznej z Rodziną obejmuje
diagnozę i terapię problemów dzieci i młodzieży, rodziców i
wychowawców oraz dorosłych . Pierwszą formą kontaktu klientów z
Ośrodkiem są konsultacje diagnostyczne (umawiane telefonicznie z
pracownikami Ośrodka). Ich celem jest ustalenie zakresu trudności z
jakimi zgłasza się klient i ustalenie optymalnej formy pomocy.
OŚRODEK PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z RODZINĄ ZAPRASZA DZIECI
PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE

z trudnościami w zachowaniu (nadmierna aktywność, nadruchliwość,
labilność emocjonalna, impulsywność, deficyty uwagi) rozpoczynające
edukację przedszkolną i szkolną z przejawami trudności
adaptacyjnych (zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne) z
problemami w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i
dorosłymi z rozpoznanymi deficytami rozwojowymi bez rozpoznanych
deficytów rozwojowych z autyzmem OFERTA DLA RODZICÓW I
WYCHOWAWCÓW

Oferujemy różne formy treningów, szkoleń i warsztatów odbywających
się w 5-20 godzinnych blokach. 1.Pomoc w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych
2.Diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i
klasowych uczniów szkoły
3.Warsztaty metod skutecznej komunikacji z dzieckiem „Jak
słuchać,żeby dzieci mówiły, jak mówić , żeby dzieci słuchały”
4.Warsztaty metod skutecznej komunikacji z uczniem i rodzicami (dla
nauczycieli, wychowawców i opiekunów)
5.Warsztaty z zakresu profilaktyki problemów narkotykowych
6.Warsztaty profilaktyki przemocy w szkole
7.Warsztat profilaktyki wypalenia zawodowego
8.Podstawowe umiejętności pomagania – warsztat dla studentów
9.Warsztat zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem
10.Grupy rozwoju osobistego dla nauczycieli, rodziców i innych
odbiorców. OFERTA DLA DOROSŁYCH
1.Diagnoza inteligencji, osobowości i zaburzeń o podłożu
organicznym
2.Diagnoza i terapia problemów emocjonalnych
Analityczna psychoterapia indywidualna ( 50-cio minutowe sesje, 1 -
3 razy w tygodniu)
Analityczna psychoterapia grupowa
Poznawczo-behawioralna psychoterapia indywidualna (50-cio minutowe
sesje, raz w tygodniu)
Poznawczo-behawioralna psychoterapia grupowa (90-cio minutowa
sesja, raz w tygodniu)
3.Pomoc parom, małżeństwom i rodzinom (Terapia małżeńska, rodzinna
i par odbywa się z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu. Sesje
trwają 60 minut) w pokonywaniu trudności
4.Pomoc Dorosłym Dzieciom Alkoholików i Dorosłym Dzieciom z rodzin
Dysfunkcyjnych
5.Działania ogólnorozwojowe
Trening autoprezentacji
Trening skutecznych zachowań w sytuacjach osobistych i
zawodowych
Grupy rozwoju osobistego dla młodych dorosłych (25-30l.) i dla
kobiet