52.2385723 20.988075

STOWARZYSZENIE narzecz AKADEMICKICH BIUR KARIER

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Ogrodowa 31/35Wola

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Zapoznaj się z ofertą i doświadczeniem specjalistów
związanych z Stowarzyszeniem na rzecz Akademickich Biur
Karier. w kolejności alfabetycznej]
Justyna Bednarczyk-Wilgos 10 lat
doświadczenia jako doradca kariery i psycholog pracy, ok.
7-letnie doświadczenie przy projektach AC/DC jako asesor /
specjalista ds. rozwoju zawodowego SWPS Wykorzystywane
narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty /
specjalizacja:
Licencja doradcy zawodowego
I i II stopnia, praktyczna znajomość testów
psychologicznych wykorzystywanych przy ocenie potencjału
osobowościowegom.in. CISS, FCZ-KT, EPQ-R, NEO-FFi, NEO
–PI-R, KKS, Apis, uprawnienia do prowadzania szkolenia „Szukam
Pracy” oraz programu Spadochron. Terapeutka (I st.) w zakresie
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Konsultantka
testów psychometrycznych firmy Assessment System Poland
wykorzystywanych w diagnozie, tworzeniu ścieżek kariery jak
również w identyfikacji i rozwoju ludzi na podstawie
ich talentów. Więcej KONTAKT:
doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertęSylwia Byszewska 3
lata doświadczenia w pracy doradcy zawodowego
i psychologa/ aktualnie pracuje w Centrum Szkoleń
i Doradztwa Zawodowego UKSWWykorzystywane
narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty /
specjalizacja:
Posiada uprawnienia i doświadczenie
w wykorzystywaniu Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych
oraz testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w tym m.in. diagnozujących temperament, cechy osobowości,
zainteresowania, kompetencje społeczne, style radzenia sobie ze
stresem, inteligencję emocjonalną. Posiada również uprawnienia
i doświadczenie w prowadzeniu licencjonowanego programu
dla osób szukających pracy i zmieniających zawód
Spadochron oraz programu Indywidualny Plan Działania. Dodatkowo
posiada uprawnienia i doświadczenie w stosowaniu:
Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), Treningu Zastępowania Agresji
(ART) oraz treningu kreatywności. Obecnie w trakcie zdobywania
certyfikatu trenerskiego Ośrodka Pomocy i Edukacji
Psychologicznej INTRA. Więcej KONTAKT:
doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertęAneta
Jendrzejczak-Fabisiak
International Coach ICC, trener,
doradca w karierze/ Koordynator ds. rozwoju kompetencji
i kariery na Uczelni Łazarskiego Wykorzystywane
narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty /
specjalizacja:
-certyfikowany coach International Coaching
Community
-trener/szkoleniowiec (kwalifikacje zdobyte w Szkole Trenerów
Biznesu INTRA - Biznes
oraz w trakcie studiów podyplomowych na kierunku
“Trenerstwo i coaching”)
-wykształcenie psychologiczne (uzyskane na Uniwersytecie
Warszawskim)
-uprawnienia do przeprowadzania testów psychologicznych
-uprawnienia do opracowywania profili osobowych z użyciem
metodologii Extended DISC,
-ukończone szkolenie dla asesorów AC/DC. Więcej
KONTAKT:doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertęSylwia Kociszewska
Doradztwo w karierze, coaching i wsparcie psychologiczne
w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach /
Blisko 10 doświadczenia w obszarze profesjonalnego wspierania
rozwoju zawodowego i zatrudnialności studentów. Zarządzała
Biurami Karier SWPS. Praktyk PR. Wykorzystywane narzędzia /
posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

Dyplomowany coach i psycholog. Uprawniona do prowadzenia:
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)
i szkolenia Spadochron. Stosuje testy psychologiczne
w celu określenia predyspozycji i potencjału. Ma
doświadczenie w rekrutacji i ocenie predyspozycji
kandydatów do pracy. Wspiera w uruchomieniu
i promocji działalności non-profit/własnego biznesu. Ukończyła
liczne treningi i szkolenia, m.in. dla asesorów AC/DC
i kurs specjalizacyjny Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Proponuje wsparcie coachingowe i psychologiczne, jak również
doradztwo w obszarze: wyboru uczelni, kierunku studiów
i ścieżki kariery, przygotowania do udziału
w procesie rekrutacyjnym i szukania pracy, kreowania
swojego wizerunku, trening umiejętności przydatnych na rynku
pracy. Więcej KONTAKT:
doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertęEwa
Łupińska-Anisimowicz
5 lat doświadczenia w pracy
doradcy w karierze / AWF Warszawa Wykorzystywane
narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty /
specjalizacja:
Psycholog (absolwentka Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), trener
(absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego
w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
w Warszawie), doradca w karierze (specjalista
w Biurze Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
AWF).
Prowadzi:
– Indywidualne sesje doradcze dopasowane do potrzeb
klientów
– Przygotowanie do udziału w procesie rekrutacyjnym
– Diagnozę profilu osobowościowego z wykorzystaniem narzędzi
psychometrycznych
– Usługi doradcze związane z poszukiwaniem i zmianą
pracy
– Konsultacje w zakresie redagowania dokumentów
aplikacyjnych
– Szkolenia grupowe Więcej KONTAKT:
doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertęKatarzyna Nowak 5 lat
doświadczenia w pracy doradcy zawodowego / Specjalista ds.
szkoleń i rozwoju zawodowego w Biurze Karier
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wykorzystywane
narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty /
specjalizacja:
Doradca zawodowy/kariery (absolwentka
Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania
Kompetencjami w SGH), socjolog, licencjonowana trenerka
programu SPADOCHRON (610/W/2007), prowadzi doradztwo indywidualne
oraz zajęcia grupowe dotyczące planowania kariery
i poszukiwania pracy, jak również szkolenia z zakresu
rozwoju osobistego (m.in. radzenie sobie ze stresem, asertywna
komunikacja). Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
i Szkoły Trenerów Biznesu Intra, w trakcie studiów
psychologicznych. Uprawniona do pracy z wykorzystaniem
Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych oraz Indywidualnego
Planu Działania (NFDK). Więcej KONTAKT:
doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertęKarolina Rumińska 3
lata doświadczenia w pracy doradcy zawodowego / Centrum
Szkoleń i Doradztwa Zawodowego, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie Wykorzystywane narzędzia /
posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

Doradca ds. rozwoju zawodowego posiadający uprawnienia
do realizacji programu Spadochron i szkolenia Kurs inspiracji.
Ma także licencję upoważniającą do stosowania narzędzi
Indywidualny Plan Działania oraz Kwestionariusz Uzdolnień
Przedsiębiorczych . Ukończyła studia z zakresu psychologii
społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym. Więcej
KONTAKT:doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertęIzabela Surmacz
Doradca kariery z 6-letnim doświadczeniem, trener rozwoju
kompetencji indywidulanych i społecznych / koordynator
projektów rozwojowych w Biurze Karier w Szkole Wyższej
Psychologii Społecznej Wykorzystywane narzędzia / posiadane
uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

Doświadczony trener kursu planowania kariery SPADOCHRON.
Konsultantka testów psychometrycznych brytyjskiej firmy
ConsultingTools, wykorzystywanych w diagnozie
i rekrutacji talentów. Posiada doświadczenie w rekrutacji
oraz w budowaniu zespołów z zastosowaniem narzędzi
psychometrycznych. Ukończyła kurs trenerski ‘Lego-Logos’
przygotowujący do pracy nad rozwojem myślenia
krytycznego. Więcej KONTAKT:
doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertęAgnieszka Walerysiak
Ponad 3 lata doświadczenia w pracy doradcy zawodowego /
Koordynator Centrum Karier Collegium Civitas Wykorzystywane
narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty /
specjalizacja:

doradca zawodowy, licencjonowany trener szkolenia „Spadochron”
(szkolenie z zakresu planowania kariery i poszukiwania
pracy).
Specjalista z zakresu rekrutacji (szkolenia indywidualne
i grupowe):
• przygotowanie profesjonalnego CV, listu motywacyjnego
• trening rozmowy kwalifikacyjnej
• networking Więcej KONTAKT:
doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertę