52.2112075 21.0146464

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Stefana Batorego 5Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajmuje się sprawami: - administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych - reform i organizacji struktur administracji publicznej - zespolonej administracji rządowej w województwie - podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych - geodezji i kartografii - zbiórek publicznych - prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową - informatyzacji administracji publicznej - systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej - technologii i technik informacyjnych - standardów informatycznych - wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki - zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym - rozwoju społeczeństwa informacyjnego - realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji - poczty i telekomunikacji